تعمیر فتوکپی sharp

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ 65000
دستگاه سرعت بالا 85000
تعمیر پرینتر 45000
تعمیر فکس 45000
تعمیر کپی سرعت پایین 65000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین 45000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا 45000
تعمیر کارتریج hp 25000
خرید فتوکپی شارپ از 5050400
فروش فتوکپی شارپ از 8050000

 

 

تعمیر فتوکپی sharpدر تهران

قرارداد با شرکتها وادارجات دولتی وبانکها جهت تعمیر ونگهداری دستگاه فتوکپی شارپ

قرارداد با شرکتها بین شرکت ماشینهای اداری پارسا سیستم

نماینده رسمی شرکت مادیران وبانکهاوغیره

در این قرارداد تعمیرات فتوکپی sharp و یا

پرینتر hpبه مدت یکسال گارانتی میباشد

هیچ هزینه ای بابت اجرت تعمیرات کپی sharpویا پرینترhp

از مشتری تا یکسال گرفته نمیشود

این قرار داد باعث میشود دستگاههای فتوکپی sharp وپرینتر اچ پی

با سرویس های ماهیانه که انجام میشود

دستگاههای فتوکپی شارپ خیلی بهتر از قبل کار کرده وعمر

دستگاه کپی sharpبیشتر میشود

در این قرارداد اجرت وایاب ذهاب از مشتری گرفته نمیشود

دربین طرف قرارداد فقط هزینه قطهات گرفته میشود

البته بعضی از بانکها مایل هستند دستگاه فتوکپیsharp خود

را قرار داد با یدک بسته ودر طول سال هیچ هزینه ای بابت

دستگاه فتوکپی شارپ خود پرداخت نکنند

که میتوان این قرارداد را به صورت قرار داد با یدک بسته شده

در قرار داد سرویس ونگهدارای دستگاههای کپیsharpوپرینتر HP

هیچ هزینه ای بابت دستگاه پرینترhpوکپیsharpشارپگرفته نمیشود

البته این قرارداد در تهران وحومه میباشد

هزینه قرارداد دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

هزینه قرار داد دستگاه پرینتر اچ پی

هزینه قرار داد سرویس ونگهداری دستگاه فتوکپی شارپ

مبلغ قراردادسالیانه تعمیرو نگهداری کپی شارپ

مبلغ قرارداد سالیانه تعمیر وسرویس ونگهداری پرینترHp

مبلغ قرارداد تعمیر ونگهداری دستگاه فتوکپیsharp

هزینه سرویس تعمیر فتوکپی شارپ

هزینه تعمیر دستگاه کپی شارپ

هزینه تعمیر دستگاه فتوکپیsharp

مبلغ تعمیر فتوکپی شارپ

مبلغ تعمیر کپی شارپ

مبلغ تعمیر پرینتر HP

مبلغ تعمیر فتوکپیsharp

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپ

هزینه تعویض دولوپر کپی شارپ

هزینه تعویض درام کپیsharp

هزینه تعویض دولوپرsharp

هزینه تعویض هیت رولر فتوکپی شارپ

هزینه تعویض پرس رولر کپی شارپsharp

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

تعمیر دستگاه پرینتر HPدر تهران

فروش کارتریج فتوکپی شارپ

فروش کارتریج پرینتر HP

تعمیر فتوکپی sharp