تعمیر کپی شارپ AR m 205 sharp

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ 65000
دستگاه سرعت بالا 85000
تعمیر پرینتر 45000
تعمیر فکس 45000
تعمیر کپی سرعت پایین 65000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین 45000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا 45000
تعمیر کارتریج hp 25000
خرید فتوکپی شارپ از 5050400
فروش فتوکپی شارپ از 8050000

 

 

تعمیر کپی شارپ AR m 205 sharp

سرویس دستگاه فتوکپی شارپ:

سرویس اپتیکال

سرویس یونیت لیزر فتوکپی شارپ

سرویس شارژر mc

سرویس شارژر Tc

سرویس پیپر فید دستگاه فتوکپی شارپar m 205 sharp

سرویس یونیت تانک فتوکپی شارپ ar m 205 sharp

سرویس یونیت درام کپی شارپ ar m305 sharp

تعمیر برد تغذیه کپی شارپ ar m205 sharp

سرویس یونیت فیوزینگ فتوکپی شارپ ar m205 sharp

سرویس کلاج ps دستگاه فتوکپی شارپ ar m 205 sharp

سرویس یونیت بای پس فتوکپی شارپ ar m 205

آموزش تعمیرات فتوکپی شارپ sharp

اگر دستگاه فتوکپی شارپ خط می اندازد

اول باید درام را چک کرد که درام فتوکپی شارپ خط نیوفته باشد

اگر درام خط داشته باشد درام کپی شارپ را باید تعویض کرده

موقع تعویض درام فتوکپی شارپ حتما باید بلید هم تعویض کرده

و اگر کیفیت فتوکپی شارپ پائین باشد حتما دولوپر دستگاه

فتوکپی شارپ را هم باید تعویض کرده

اگر درام فتوکپی شارپ سالم باشد باید اپتیکال را چک کنیم ویا سرویس کرده

و دیگر سرویس این میباشد اگر اپتیکال دستگاه کپی را تمیز کرده و

دوباره دستگاه فتوکپی شارپ خط انداخت باید رفت سراغ

شارژر mc دستگاه کپی شارپ و اگر خط سیاه در دستگاه

کپی شارپ بر طرف نشد باید رفت سراغ یونیت لیزر

سرویس یونیت لیزر کپی شارپ شامل میشود از :

تمیز کردن شیشه و آینه یونیت لیزر دستگاه فتوکپی شارپ ar m 205 sharp

وقسمت بعدی سرویس پولیگان موتور میباشد

که باید ضلع های پولیگان موتور را تمیز کرده

دستگاه فتوکپی شارپ این خط افتادن ها از این قسمتها

میباشد که با سرویس میتوانید بر طرف شده وکیفیت فتوکپی شارپ

را بهتر نموده اگر دستگاه فتوکپی شما دوباره روی کپی خط انداخت

میتواند از دیگر یونیتها باشد

جهت خرابی ویا سرویس فتوکپی شارپ شما میتوانید

با یک تماس در عرض کمتر از ۳ ساعت دستگاه

فتوکپی شارپ خود را طرویس ویا تعمیر کنید

شماره تماس مادیران نمایندگی :

۷۷۶۸۲۷۳۹-۷۷۶۸۳۴۸۱

ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی شرکت شارپ

تعمیر کپی شارپ AR m 205 sharp

خدمات مادیران

فروش فتوکپی شارپ

نمایندگی مادیران

فروش مادیران

تعمیر پرینتر Hp

تعمیر کپی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ

فروش کپی شارپ