تعمیر کپی شارپ

تعمیر کپی شارپ سرویس فتوکپی شارپ عبارتند از:

سرویس اپتیکال

سرویس یونیت درام شارپ

سرویس یونیت تانک فتو کپی شارپ

سرویس یونیت بای پس فتوکپی شارپ

سرویس یونیت فیوزینگ کپی شارپ

سرویس یونیت پیپرفید

سرویس یونیت لیزر فتوکپی شارپ

سرویس یونیت شارژر mc

سرویس یونیتTC

شارژ کارتریج فتوکپی شارپ

تعویض یونیت درام فتوکپی شارپ

تعویض دولوپر شارپ فتوکپی شارپ

تعویض بلید فتوکپی شارپ

ویا تعویض کیت دستگاه فتوکپی شارپ

تعویض تیک اپ رولر کپی شارپ

تعویض هیت رولر فتوکپی شارپ

تعویض پرس رولر کپی شارپ

تعویض بوش هیت رولر کپی شارپ

تعویض ترمیستور فتوکپی شارپ

تعویض ترموستات کپی شارپ

تعویض پولیگان موتور فتوکپی شارپ

تعویض لیزر یونیت فتوکپی شارپ

تعمیر کپی شارپ

ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی شرکت مادیران شماره تماس ۷۷۶۸۲۷۳۹-۷۷۶۸۳۴۸۱

تعمیرات انجام شده در شرکت ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده مادیران  تا یک ماه گارانتی

وهزینه های تعمیر کپی شارپ نصبت به اتحادیه و شرکت مادیرا ۲۰ درشد ارزان تر میباشد

وبا بهترین کیفیت وسریع دستگاه فتوکپی شارپ خود را تعمیر کرده

مشتریان عزیز شرکت پارسا سیستم چنانچه از تعمیرات شرکت استفاده کرده میتواند از تخفیف ویژه استفاده کرده

وبا ۳۰ درصد میتوانند کارتریج فابریک خریداری کرده واز خدمات شرکت استفاده کرده با تشکر ماشینهای اداری پارسا سیستم