تعمیر کپی

تعمیر ات کپی در محل مشتری

تعمیر کپی شارپ در تهران

بانکها

شرکتها

شارپ در ادارجات دولتی

ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

جهت قرارداد با شرکتها و اورگانهای دولتی وخصوصی وبانکها جهت تعمیر کپی در محل

مشتری اماده قرار داد بستن را دارد

از مشتریان مهم شرکت ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده مادیران

از جمله:

بانک شهر کلیه تهران و حومه

بانک صادرات

بانک ایران زمین تهران و حومه

قسمتهای از شعب بانک انصار و بانک ملی

بانک مسکن

بانک اینده

شرکتها :

انتقال گاز ایران

مادیران

صنایع و معادن استان تهران

شرکت داروگر

دفتر خانه ها اسناد رسمی

آژانس های هواپیمایی

سازمان اب

شرکت صانیر

دبله

اتاق بازرگانی استان تهران

وغیره

شرکت پارسا سیستم زیر نظر مستقیم مادیران و اتحادیه ماشینهای اداری میباشد

شماره تماس ۷۷۶۸۳۴۸۱-۷۷۶۸۲۷۳۹

تعمیر کپی شارپ  فروش کپی شارپ تعمیرات کپی در تهران

شارپ در تهران

فروش مواد مصرفی کپی در ایران

فروش کپی شارپ در تهران

کپی شارپ در بین دستگاههای کپی  یکی از بهترین برند ها میباشد

بهترین برند از لحاظ سرفه جویی در هزینه

شاید در اول هزینه ای بیستر موقع خرید میدهید

ولی موقع مصرف کردن کپی گرفتن هزینه های

کپی شارپ در بین دیگر برندها پایین تر میباشد

هزینه کارتریج کپی شارپ نسبتا ارزان تاز کپی های دیگر میباشد

لوازم مصرفی ارزان نسبت به کپی های دیگر میباشد

کپی شارپ تکنسین های بیشتری نسبت به دیگر کپی های دیگر دارد

دسترسی راحت به تعمیر کار کپی شارپ

شرکتی عین مادیران ساپورت کننده یدکهای کپی شارپ میباشد

ولی در دیگر کپی ها یا برندهای دیگر همچین شرکتی ساپورت نمیکند

مادریران تنها شرکت رسمی کپی شارپ در ایران میباشد

شمار تماس نمایندگی مادیران ۷۷۶۸۲۷۳۹-۷۷۶۸۳۴۸۱

تعمیرات کپی شارپ- تعمیرات کپی در تهران

تعمیر کپی مادیران -تعمیر – تعمیر کپی شارپ مادیران