خرید دستگاه فتوکپی شارپ دسته دوم ویا استوک

ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

نماینده فروش شرکت مادیران

فروش دستگاه فتوکپی شارپ کارکرده

تعمیر دستگاه فتوکپی استوک شارپ

اماده هر گونه همکاری جهت تعمیر فتوکپی شارپ با همکاران میباشد

ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده شارپ

تمامی دستگاههای شارپ کار کرده را به قیمت خوب از مشتریان میخرد و

جای دستگاه فتوکپی شارپ دستگاه نو با گارانتی اصلی شارپ به مشتری

ارائه میکند

تعمیرات فتوکپی شارپ توسط تکنسین مجرب در زمان کوتاه وکیفیت بالا

ماشینهای اداری پارسا سیستم به صورت رایگان دستگاه کپی شارپ

را تعمیر کرده وهیچ هزینه ای بابت اجرت و یا ایاب ذهاب از مشتری

دریافت نمیکند

تنها هزینه ای که از مشتری گرفته میشود تنها پول یدک و

لوازم مصرفی از جمله کارتریج تونر و یونیت درام ویونیت دولوپر و

چرخ دنده درایو

و هات رولر و پرس رولر

وبوش هیترولر وترمیستور وترموستات وبلید ویونیت بای پس

وتیک اپ رولر

ولوازم پیپرفید از جمله سنولئیدوکلاج

کلاجpsوکلاج بشگه ای و یونیت اسکن وشاژر mc

وشارژرTCویونیت لیزر ویونیت اسکن

وموتور اصلی وموتور پولیگان لیزر یونیت

ومین برد دستگاه کپی شارپ وبرد تغذیه وبرد های ولتاژ

تعمیر برد تعمیر مین برد

و تعمیر برد های ولتاژ

ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده شارپ در ایران وتهران

نماینده رسمی مادیران

شرکت برای جلب رضایت مشتریان عزیز

هر گونه تعمیر ویا فروش لوازم مصرفی ویا یدک وقطعات و لوازم

کپی را گارانتی کرده و هرگونه تعمیرات ویا فروش تا یک ماه دارای گارانتی

میباشد

تعمیر مین برد ۶۰۲۰فتوکپی شارپتوسط شرکت

جهت تعمیرات مین برد فتوکپی شارپ با شماره تماس ۷۷۶۸۲۷۳۹_۷۷۶۸۳۴۸۱

تعمیر مین برد فتوکپی شارپ ARX180

تعمیر بردتغذیه فتوکپی شارپARX180

تعمیر برد تغذیه کپی شارپAR6023

تعمیر برد مین برد وبرد تغذیهar5516 فتوکپی شارپ


 

خرید دستگاه فتوکپی شارپ از مشتری وجایگزین کردن دستگاه نو ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران شمارتماس تعمیر فتوکپی شارپ۷۷۶۸۳۴۸۱_۷۷۶۸۲۷۳۹