فروش کارتریج فتوکپیARX180 sharp

فروش کارتریج فتوکپی شارپarx180 sharp

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپ arx180 sharp

تونر فتوکپی شارپ از چه جنسی میباشد

تونر دستگاههای پرینتر وفتوکپی شارپ از ۳ قسمت تشکیل شده است

۱ رزین

۲ پیگمنت

۳ پلاستیک

رزین چیست

رزین قسمتی از تونر میباشد که روی رنگ

و پلاستیک را میگیرد واز انها محا فظت میکند

رزین عینه روغن میباشد

پیگمنت چیست

پیگمنت همان رنگ میباشد که میتواند هر رنگی باشد

رنگ تونر میتواند مشکی یا رنگی باشد

اکثر فتوکپی های شارپ کارتریج تونر مشکی میباشد

فرق کارتریج اصلی با کارتریج طرح فتوکپی شارپ

کارتریج فابریک را میتوان شارژ کرد ولی

کار تریج طرح را به هیچ عنوان نمیتوان شارژ کرد

کارتریج فابریک فتوکپی شارپ arx180 sharp حدودا ۱۶۰۰۰ برگ کپی میگیرد

ولی کارتریج طرح و یا درجه ۲ فتوکپی شارپ arx180 sharpتعداد برگ ۵۰۰۰

برگ با کیفیت خیلی پائین کپی میگیرد

ایراد هایی که کارتریج فتوکپی شارپ arx180 به دستگاه فتوکپی میزند به

این ترتیب میباشد

فروش کارتریج فتوکپیARX180 sharp

دولوپر فتوکپی شارپ arx180 را خراب میکند وباعث اور شدن میشود

درام فتوکپی شارپ arx180 sharpرا ازبین میبرد

ودرام فتوکپی را خط می اندازد

تونر طرح ویا کارتریج طرح فتوکپی شارپ

ARx180 sharp 0به فیوزینگ اسیب شدید میرساند

چون رزین کارتریج یا تونر فتوکپی شارپ به اندازه نیست به هیت

میچسبد وهیت رولر فتوکپی شارپ ar x 180 sharpرا

سیاه میکند

فروش کارتریج فتوکپیARX180 sharp

وتونر طرح ویا کارتریج تونر فتوکپی شارپ  arx180  sharp ایرادات

زیادی روی دستگاه فتوکپی شارپ میزند وباعث اختلال در

فتوکپی شارپ arx 180 sharp میاندازد

برای اینکه صرفه جویی در هزینه کرد

بهترین راه این است که تونر خوب توی فتوکپی شارپ ar x 180 sharp

بریزید ویا شارژ کنید

شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپ ar x180 sharp اگر

تونر خوبی استفاده کنید میتوانید هزینه کمتری بابت تونر ویا کارتریج فتوکپی

فتوکپی شارپ arx180 کرده وبه دستگاه فتو کپی شارپ ar x 180 sharp

اسیب کمتری رسانده با هزینه ای کمتر

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپ arx180  بدونه

هزینه چیپ ست ۹۰۰۰۰ هزار تومان میباشد

هزینه شارژ کارتریج پرینتر HP با بهترین تونر با گارانتی

۱۵۰۰۰ هزار تومان میباشد

بدون درام ومگنت

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپ ARx180 sharp

فروش تونر شارژ فتوکپی شارپ ar x180 sharp

قیمت شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپ arx180 sharp

قیمت تعمیر فتوکپی شارپ ar x180 sharp

قیمت سرویس فتوکپی شارپ ar x 180 sharp

شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپ  ar x180 sharp درمحل مشتری

تعمیر وسرویس فتوکپی شارپ در محل وسایت مشتری

قیمت درام دستگاه فتوکپی شارپ arx180 sharp

قیمت دولوپر فتوکپی شارپ arx180 sharp

قیمت بلید فتوکپی شارپ ar x180 sharp

قیمت هیترولر فتوکپی شارپ arx180 sharp

قیمت پرس دستگاه فتوکپی شارپ ARx180 sharp

اجرت شارژ فتوکپی شارپ ar x180 sharp

اجرت تعمیر فتوکپی شارپ ar x180  sharp