قیمت درام دستگاه فتوکپی شارپ

قیمت درام تعمیرات فتوکپی شارپ بستگی به جنس ان درام دارد

درام فابریک یه قیمت داره درام درجه ۱ یه قیمتی دارد

درام درجه دو قیمت پایین تری نسبت به درام درجه ۱ و فابریک دارد

بهترین درام درام فابریک میباشد که رنگ ان حتما باید سبز فسفوری باشد

اگر درام درجه ۲ رو دستگاه فتوکپی انداخته شود

روی کپی گرفته شده خط زیادی و یا کیفیت پایینی کپی گرفته میشود

جنس درام از چیست

درام تعمیر فتوکپی شارپ از ۳ لایه تشکیل شده است

که اصلی ترین قسمت درام کپی شارپ از المینیوم تشکیل شده است

اگر از درام درجه ۲ ویا طرح جنس بدی استفاده

شود سریع بعد از تعویض درام فتوکپی شارپ

خط میوفته ودستگاه کپی شارپ شروع به دولوپر ریزی میکند

ودستگاه تازه تعمیر شده دچار ایراد میشود

تعمیر درام کپی شارپ ویا پرینتر hpبه هیچ عنوان درست نمیباشد

و باید درام کپی شارپ و یا پرینتر hpباید حتما تعویض بشود

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar5520 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar5316 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar1118j sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله arm205 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar m 207 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar5127sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar5631sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar452 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar6 020sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله a6023 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar201 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar202 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله ar420 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله arx180 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله arx230sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله arm620 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله armx 500 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله armx502 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله armx350 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله armx503 sharpمبلغ

قیمت درام فابریک کپی شارپ مدله armx 235 sharpمبلغ

خرید فتوکپی و کارتریج hp و  نیز تعمیر پرینتر خودتان را ، به نمایندگی شارپ ، پارسا سیستم انجام دهید.