کار CCDدر دستگاه فتوکپی شارپ چیست

کار CCDدر دستگاه فتوکپی شارپ چیست؟

کار ccdدر دستگاه فتوکپی شارپ به این ترتیب میباشد

انتقال تصویر به مین برد و لیزر

کار سی سی دی در دستگاه فتوکپی شارپ تصویری

که از سند تابیده میشود روی اینه ها و  این تصویر بخ صورت انالوگ میباشد

و به صورت مکانیکی میباشد کار سی سی دی در دستگاه

کپی شارپ این میباشد که تصویر را به صورت صفر و یک میکند

و انتقال میدهد به لیزر یعنی به صورت ساده تر تبدیل

تصویر از انالوگ به دیجیتال

اگر CCDدر دستگاه فتوکپی شارپ خراب باشد چه اتفاقی

روی دستگاه فتوکپی  شارپ می افتد؟

معمولا اگر CCDدر دستگاه فتوکپی شارپ خراب باشد

دستگاه فتوکپی شارپ ارور میدهدارور وخطای E7با ثانویه ۱۱میتواند

از خطاهایCCDباشد

که به هیچ عنوان دستگاه کپی نمیگیرد

و دستگاه دائما ارور میدهد

برای تعمیر فتوکپی شارپ

ویا برای رفع خطای E7حتما باید با تکنسین دستگاه فتوکپی شارپ جهت

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپهماهنگی شود

به هیچ عنوان مشتری و یا اپراطور نباید به CCDدستگاه فتوکپی

شارپ دست بزند و یا بخواهد دستگاه فتوکپی شارپ را تعمیر کند

اگر سی سی دی در دستگاه فتوکپی شارپ تنظیم نباشد

دستگاه فتوکپی شارپچه ارور و یا به چه صورت کپی میگیرد؟

اولا اگر تنظیم ccdخیلی کج باشد به هیچ عنوان کپی نمیگیرد

ولی اگر تنظیمات ccdدرست باشد و احتیاج به تغیرات کوچک باشد

کپی را کمرنگ میگیرد البته در بعضی موارد نصف

برگه کپی گرفته شده را سیا میکند معمولا تکنسینها برای تنظیم ccdاز

تکنسینهای با تجربه تر مشودت بگیرند

بخاطر اینکه تنظیم سی سی دی در دستگاه فتوکپی شارپ

به این راحتی نمیباشد

هزینه تعمیر فتوکپی شارپ

هزینه تعویض CCDدستگاه فتوکپی شارپ

فروش سی سی دی دستگاه فتوکپی شارپ

فروش CCDدستگاه فتوکپی شارپ

قیمت سی سی دی فتوکپی شارپ

قیمت تعمیر سی سی دی فتوکپی شارپ

به چه صورت سی سی دی فتوکپی شارپ را تنظیم کنیم

به چه صورتی CCDکپی شارپ را تنظیم کنیم

 

 

 

 

 

وقتی لیزر فتوکپی شارپ خراب باشد چه ایرادی روی کپی می اندازد

وقتی لیزر فتوکپی شارپ خراب باشد چه ایرادی روی کپی می اندازد؟

اگر لیزر دستگاه فتوکپی شارپ سوخته باشد دستگاه فتوکپی ارور

E7میزند

که در این صورت حتما باید لیزر دستگاه فتوکپی شارپ را تعویض کنیم

اگر خطای L6دستگاه فتوکپی شارپ بزند برد

لیزر دستگاه فتوکپی شارپ سوخته است

وحتما یونیت لیزر دستگاه فتوکپی شارپ را

کامل باید تعویض کنیم

اگر  ارور E7با ثانویه ۱۰بدهد

برای پایین اوردن هزینه مشتری جهت تعویض یونیت لیزر

تکنسین فتوکپی شارپ میتواند فقط پولیگان یونیت لیزر را تعویض کند

البته نباید از موتور پولیگان دسته دوم استفاده کنیم

بعضی اوقات دستگاه فتوکپی شارپ شروع به صدا کردن میکند

این ایراد میتواند از یونیت لیزر کپی شارپ باشد

صدا دادن از جاهای دیگر دستگاه هم میتواند باشد

ولی موضوع بحث امروز ما یونیت لیزر میباشد

صدای یونیت لیزر دستگاه فتوکپی شارپ میتواند از موتور پولیگان باشد

چون موتور پولیگان لیزر کپی شارپ

باسرعت خیلی بالا میچرخد میتواند صدای شدیدی

در دستگاه کپی شارپ ایجاد کند

صدای پولیگان موتور یونیت لیزر فتوکپی شارپ عین صدای

جاروبرقی میباشد

که برای رفع صدای پولیگان چون بوش پلیگان در بازار موجود نمیباشد

برای رفع صدای یونیت لیزر حتما موتور پولیگان دستگاه فتوکپی شارپ

را تعویض کنیم

وقتی لیزر فتوکپی شارپ خراب باشد چه ایرادی روی کپی می اندازد

اگر موقع کپی گرفتن از دستگاه فتوکپی شارپ

یک طرفه کپی گرفته شده توسط دستگاه فتوکپی شارپ

کمرنگ میباشد این ایراد

میتواند از یونیت درام و یونیت تانک  و یونیت

لیزر فتوکپی شارپ باشد

میتواند از دیگر قسمتهای و دیگر قطعات فتوکپی شارپ باشد

اما اصلی ترین قسمتها را توضیح میدهیم

اگر موتور پولیگان گوشه های ظلع های موتور پولیگان حاله ویا خاک

گرفته باشد

در روی کپی گرفته شده توسط دستگاه فتوکپی شارپ

یکطرفه کپی گرفته شده کمرنگ وناخوانا میباشد

برای رفع این ایراد حتما باید موتور پولیگان

دستگاه فتوکپی شارپ را سرویس کنند

وقتی لیزر فتوکپی شارپ خراب باشد چه ایرادی روی کپی می اندازد

 

چگونه دستگاههای فتوکپی شارپ را تعمیر کنیم

چگونه دستگاههای فتوکپی شارپ را تعمیر کنیم؟

ابتدا طبق گفته های قبلی دستگاه کپی شارپ را از برق در می اوریم

سرویس اپتیکال را انجام میدهیم

و رولر پیپرفید و رولر psدستگاه کپی شارپرا شسته

رولر پیپرفید کپی شارپ را چگونه سرویس کنیم

رولر پیپر فتوکپی شارپ را یا با تبنر فوری تمیز میکنیم

و یا اینگه با مایع ظرف شویی که خیلی بهتر از

تینر فوری میباشد

با تنظیف تمیز کرده

سپس میرویم طراغ لیزر دستگاه فتوکپی شارپ

دقت کنید موقع سرویس یونیت لیزر

خیلی با دقت باید لیزر کپی شارپ را سرویس کنیم

اگر ما از گوش پاکن برای سرویس و یا تعمیر لیزر فتوکپی شارپ استفاده کنیم

خیلی بهتر از تنظیف میباشد

ابنه های لیزر فتوکپی شارپ را تمیز میکنیم بعد سراغ عدسیهای لیزر

کپی شارپ میرویم با دقت و خیلی اروم سرویس کنیم که به

هیچ عنوان جابجا نشود

بعد از تعمیر عدسیها سراغ اصلی ترین جای یونیت لیزر

کپی شارپ میرویم

پولیگان موتور که با سرعت خیلی بالایی میچرخد هر چی

دستگاه فتوکپی شارپ سرعتش بالاتر باشد سرعت پولیگان موتور

بیشتر میشود

معمولا سرعت پولیگان موتور در دستگاه فتوکپی شارپar6020شارپ

۲۷۰۰۰هزار دور در دقیقه میباشد

که سرعت خیلی بالایی دارد

پولیگان موتور معمولا ۶ ظلعی میباشد ویا ۴ ظلعی میباشد

که با گوش پاکن ضلع های موتور پولیگان دستگاه فتوکپی شارپ

را سرویس میکنیم

چگونه دستگاههای فتوکپی شارپ را تعمیر کنیم

وبعد از لیزر میرویم یراغ یونیت فیوزینگ کپی شارپ

معمولا برای تعمیر یونیت فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ

یونبت را از دستگاه کپی شارپ بیرون می اوریم

ابتدا برای اوردن یونیت فیوزینگ کپی شارپ ابتدا سوکت

و پیچهای یونیت فیوزینگ که ۳ تا میباشد

را باز کرده و به سرویس ادامه میدهیم

یونیت فیوزینگ کپی شارپ را دوی یک روزنامه گذاشته

و یونیت فیوزینگ را باز میکنیم برای شستن هیت رولر فتوکپی شارپ

میتوانیم از تینر فوری استعاده کرد که هر خطی

و یا سیاهی که روی هیت کپی شارپ افتاده را تمیز کنبم

دیگر تعمیرات فتوکپی شارپ را در صفحات دیگر توضیح میدهیم

چگونه دستگاههای فتوکپی شارپ را تعمیر کنیم

 

چگونه چراغ ادمک دستگاه فتوکپی شارپ را برطرف کنیم

چگونه چراغ ادمک دستگاه فتوکپی شارپ را برطرف کنیم

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ 75000
دستگاه سرعت بالا 95000
تعمیر پرینتر 55000
تعمیر فکس 55000
تعمیر کپی سرعت پایین 75000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین 55000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا 55000
تعمیر کارتریج hp 35000
خرید فتوکپی شارپ از 5060400
فروش فتوکپی شارپ از 8060000

 

 

در دستگاههای فتوکپی شارپ آلارم هایی میباشد

که نشان دهنده خطا میباشد که باید به ان خطا ویا ارور ها رسیدگی کنیم

یکی از ایرادات متداول در کپی شارپ چراغ ادمک دارد

دستگاه کپی شارپ یک سیکل کاری دارد که به

تعداد برگ میباشد

مثال در دستگاه فتوکپی شارپ ar 2120 sharp

چراغ ادمک در تنظیمات کارخانه

روی ۱۰۰۰۰برگ تنظیم شده است

و بعد از ۱۰۰۰۰برگ چراغ ادمک دیتگاه فتوکپی شارپar2120

روشن میشود و یک آلارم و خطر برای دستگاه کپی میباشد

که حتما اپراطور دستگاه به این ارورها

باید توجه کند

مثلا چراغ ادمک یعنی دستگاه فتوکپی شارپ۱۰۰۰۰برگ کپی گرفته

و دیتگاه فتوکپی شارپar2120احتیاج به

تعمیر دارد و باید با تکنسین دستگاه فتوکپی شارپ

تماس گرفته و جهت تعمیر کپی شارپ اقدام کند

چراغ ادمک نشانگر ابن میباشد که دستگاه کپی زیاد

کپی گدفته و تقریبا تونرکارتربج فتوکپی شارپ

در حال تمام شدن است

که میتوان تونر فتوکپب سارپar2120را شارژ کرده

ودیگر احتیاج به تعیض چیپ یت پیدا نمیکند

برای رفع چراغ آدمک اولا با تکنسین تماس میگیریم

برای تعمیر دستگاه کپی شارپ سرویس را از کجا باید شروع کنیم؟

اولین کاری که برای سرویس دستگاه کپی شارپ انجام

میدهیم دستگاه را از برق در می اوریم

چرا از برق باید در بیاریم بعضی از قسمتهای فتوکپی شارپ

با انکه دستگاه را خاموش کردهایم برق دارد

مخصوصا در دستگاههای جدید فتوکپی شارپar6020وar6023n

و دستگاه کپی شارپar_x201وکپی شارپar x202 sharp

بعد از در اوردن برق

سرویس اپتیکال انجام میدهیم منظور از اپتیکال

سرویس اینه ها و سرویسیونیتccdiمبباشد

که حتما جهت سرویس اپتیکال باید از تنزیف استفاده کنبم

سرویس بعدی شتشو رولر ها کپی شارپ  میباشد

تعمیر فتوکپی شارپarmx503

تعمیر فتوکپی شارپar mx 502

تعمیر فتوکپی شارپ رنگیar 2301n

تعمیر فتوکپی شارپar mx 453n

تعمیر فتوکپی شارپar m700 u

تعمیر فتوکپی شارپar m630u

جهت تعمیرات فتوکپی شارپباشماره تماس نماینده

مادیران۰۲۱۷۷۶۸۲۷۳۹_۰۲۱۷۷۶۸۳۴۸۱

 

 

 

تعمیر فتوکپی شارپ ar2120 sharp

 

قیمت شارژ کارتریج تونر دستگاه فتوکپی شارپ رنگی

قیمت شارژ کارتریج تونر دستگاه فتوکپی شارپ رنگی

ایا شارژ کارتریج تونر  روی دستگاههای رنگی جواب میدهد؟

باید به این سوال جواب بدهیم که اگر تونر

درجه ۱ برای شارژ کارتریج تونر فتوکپی

شارپ استفاده کنیم بله جواب میدهد

ولی اگر از تونر درجه ۲ استفاده کنیم به هیچ

عنوان کارتریج دستگاه فتوکپی شارپ رنگی

جواب کار را نمیدهد و در اصطلاح کپی کاران

دستگاه کپی شادپ رنگی اور میشود

البته این موضوع را باید بگوییم که هیچ وقت تونر شارژ کیفیت

کارتریج تونر اصلی را ندارد

و کارتریج فابریک اورجینال تعداد برگ بیشتری را نسبت

به تونر شارژ کارتریج کپی رنگی میزند

توجه داشته باشید که در دستگاه فتوکپی

شارپ هر مدلی میخواهد باشد

به هیچ عنوان از کارتریج طرح استفاده نکنند

کارتریج تونر فتوکپی شارپ رنگی خود را شارژ کنند

ولی کارتریج تونر متفرقه یا طرح روی

دستگاه کپی شارپ رنگی ar2301نندازند

قیمت شارژ کارتریج تونر دستگاه فتوکپی شارپ رنگی

قیمت شارژ کارتریج تونر فتوکپی رنگی شارپ قرمز رنگ

قیمت شارژ تونر کارتریج کپی رنگی شارپ رنگ آبی

قیمت شارژ تونر کارتریج کپی رنگی شارپ مشکی

قیمت شارژ تونر کارتریج دستگاه فتوکپی شارپ رنگی رنگ زرد

به هیچ عنوان از دولوپر متفرقه در دستگاه فتوکپی شارپ رنگی ar2301

استفاده نکنند

هم درام را خط می اندازد

وهم کیفیت خیلی پایینی دارد

وباعث میشود فیوزینگ دستگاه فتوکپی

رنگی شارپar2301 را از بین میبرد

علت بعدی که به دستگاه فتوکپی شارپ رنگی

اسیب میزند این میباشد که

کارتریج تونر رنگی فتوکپی شارپ باید ۳۵۰۰۰هزار برگ کپی بگیرد

نصف ۳۵۰۰۰ هزار برگ هم کپی نمیگیرد و

اکثر تونر کارتریج فابریک کپی شارپ رنگی

AR2301را به ضایعات انتقال میدهد

تعمیر فتوکپی شارپ دستگاه رنگی ar2301

سرویس دستگاه فتوکپی شارپ باکمترین هزینه

تعمیر یونیت لیزر فتوکپی شارپar2301

تعمیر یونیت درام فتوکپی شارپAR2301 SHARP

تعمیر یونیت تانک فتوکپی شارپ رنگی AR2301

تعمیر یونیت ترنسفر فتوکپی شارپAR2301

فروش قطعات یدکی دستگاه فتوکپی شارپ رنگی

قیمت پری تی سی دستگاه فتوکپی شارپAR2301

قیمت شارژ کارتریج تونر دستگاه فتوکپی شارپ رنگی

 

 

 

 

نصب فیدر دستگاه فتوکپی شارپ

نصب فیدر دستگاه فتوکپی شارپ

برای نصب فیدر روی دستگاه فتوکپی شارپ

کارهایی را که در دستگاه فتوکپی شارپ باید انجام دهیم

به این ترتیب میباشد

ابتدا دستگاه فتوکپی شارپ را نصب نموده

درب اصلی دستگاه فتوکپی شارپ  را از روی دستگاه کپی

برمیداریم و میزاریم کنار و دیگر درب دستگاه فتوکپی بدردمان نمیخورد

جعبه فیدر را باز میکنیم قطعات فیدر ویاADFرا کنار هم میگذاریم

سپس خط کش فید را باید نصب کنیم جای خطکش فیدر فتوکپی شارپ

وقتی جلوی دستگاه کپی شارپ می ایستیم سمت

راست شیشه ۲ عدد پیچ میباشد

که پیچهارا باز کرده و خط کش فیدر را در انجا قرار میدهیم

سپس جای کابل و سوکت ADFرا با تیغ کاتر ویا دمباریک در می اوریم

وفیدر را در پایه کاور فتوکپی شارپ جا میزنیم و سوکت

فیدر را نصب میکنیموچسب های روی فیدر را از دستگاه جدا کرده و

بعد از اماده شدن فیدر و بعد از نصب فیدر فتوکپی شارپ

دستگاه را روشن میکنیم و فیدر اماده به کپی گرفتن میباشد

فقط باید دقت داشته باشیم که در درون فیدر فتوکپی شارپ

کاغذ غیر استاندارد کپی نگیریم بخاطر اینکه اگر کاغذ

غیر استاندارد برای کپی گرفتن استفاده کنیم احتمال گیر کردن در فیدر

وجود دارد و بخواهیم کاغذ را از دستگاه فتوکپی شارپ

بیرون بیاوریم احتمال اینکه سند مانپاره شود وجود دارد

برای تست سنسور فیدر دستگاه فتوکپی شارپ

وارد کد فتوکپی شارپ میشویم و کد ۲ با ثانویه ۲ را اجرا میکنیم

و برای تست فیدر فتوکپی شارپ کد ۲ باثانویه ۱ را اجرا میکنیم

نصب فیدر دستگاه فتوکپی شارپ

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_x201

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_x202

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_m305

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_x180

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_x230

تعمبر فیدر فتوکپی شارپar_m207

تعمیر فیدر فتوکپی شارپsr_m420

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_m350

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_mx452

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar_mx502

تعمیرفیدر  فتوکپی شارپar5631

تعمیرفیدر فتوکپی شارپar6020

تعمیر فیدر فتوکپی شارپar6023n

نصب فیدر دستگاه فتوکپی شارپ

 

 

فرق تونر فابریک فتوکپی شارپ با تونر طرح و یا متفرقه در چیست

فرق تونر فابریک فتوکپی شارپ با تونر طرح و یا متفرقه در چیست؟

اول باید متوجه بشیم که تونر فتوکپی شارپ

از چه اجزایی تشکیل شده است؟

مواد تشکیل دهنده تونر فتوکپی شارپ عبارتند از

۱پلاستیک

۲رنگ دانه

۳رزین ویا همان نگه دارنده

اجزای تونر دستگاه فتوکپی شارپ

از این ۳ قسمت تشیل شده است

که هر کدام به اندازه خاصی میباشد

که ان اندازه توسط کارخانه هابه صورت محرمانه میباشد

واین است راز تونر فابریک و طرح دستگاه فتوکپی شارپ

اگر در یک تونر فتوکپی شارپ

رنگدانه بیشتر از حد معمول باشد چه اتفاقاتی

برای دستگاه فتوکمی شارپ می افتد

و یا اگر رزین تونر فتوکپی شارپ بیشتر

از استاندار باشد چه اتفاقی درون دستگاه فتوکپی شارپ می افتد

ویااگر پلاستیک تونر کپی شارپ بیشتر

از رزین و رنگ باشد چه اتفاقی در دستگاه کپی شارپ می افتد

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_x 201

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_x202

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_x 180

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_x230n

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar5516

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar5520

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_x200d

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar5525

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar5315

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar 5316

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar 163

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar160

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_m207

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_m205

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپ ar_m620

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_m700u

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar122e

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar203e

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar5631

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar5625

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_m420u

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_m350u

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar351

فرق تونر فابریک فتوکپی شارپ با تونر طرح و یا متفرقه در چیست

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_mx452

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar _mx502

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar_mx503

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar x463

قیمت تونر شارژ دستگاه فتوکپی شارپar x464

فرق تونر فابریک فتوکپی شارپ با تونر طرح و یا متفرقه در چیست

 

کار سنسور تانک در دستگاه فتوکپی شارپ چیست

کار سنسور تانک در دستگاه فتوکپی شارپ چیست؟

سنسور تانک در زیر یونیت تانک قرار گرفته است

کار سنسور تانک در دستگاه فتوکپی شارپ چیست

کار سنسور تانک ?

حس کردن تونر و مقدار تونری که روی دولوپر شارپ است

اندازه گیری میکند

در زمانی که ما دولوپر فتوکپی شارپ را تعویض میکنیم

حتما کد ۲۵ با ثانویه ۲ را اجرا میکنیم

تا غلظت دولوپر کپی شارپ را سنسور تانک اندازه گیری کند

و به اندازه تونر را به روی دولوپر بریزد

البته ریختن تونر به عهد موتور تونر دستگاه کپی شارپ میباشد

این نکته را تکنسین باید توجه کند که غلظت

دولوپر معمولا عدد میباشد

در دستگاههای که کد ۲۵ دارند

معمولا این عدد روی ۱۲۰ تا ۱۵۰ می ایستد

به این میگویند که سنسور غلظت دولوپر را خوانده است

اگر دولوپر خراب باشد و یا دولوپر طرح باشد این عدد نیز تغییر میکند

و معمولا دولوپر طرح در دستگاه فتوکپی شارپ

روی عدد ۸۰ تا ۱۰۰ میماند که این غلظت در فتوکپی شارپ

خیلی پایین میباشد

واگر سنسور یونیت تانک دستگاه فتوکپی

شارپ خراب باشد چه اتفاقی برای دستگاه فتوکپی شارپ می افتد؟

دیکر دستگاه کپی شارپ قادر به خواندن غلظت دولوپر نمیباشد

وهی مین برد فتوکپی شارپ فرمان

میدهد که موتور تونر تونر به کپی شارپ اضافه کند

سنسور چون خراب هیتش و نمیتونه

تونر موجود را حس کند

دستگاه فتوکپی شارپ به اصطلاح تکنسین و تعمیر کاران

فتوکپی شارپ میگویند دستگاه اور شده است

اگر دستگاه قادر به کپی گرفتن باشد

کاملا ضمینه کپی را خاکستری رنگ میکند

البته ابن نکته را بدانید

که در بعضی از دستگاههای سرعت بالا سریعا دستگاه فتوکپی شارپ

خطا میزند

و به شما میگوید که دستگاه فتوکپی شارپ احتیاج به تعمیر دارد

خطایی که معمولا میزند خطای F2میباشد

که حتما بعد از دیدن این خطا با تعمیر کار کپی شارپ تماس بگیرید

البته نکتهای دیگری هم وجود دارد که منجر به تعویض دولوپر میشود

که در صفحه های بعد توضیح میدهیم

تعمیرات فتوکپی شارپ ar x180 sharp

کار سنسور تانک در دستگاه فتوکپی شارپ چیست

خرید فتوکپی و نیز کارتریج hp و همین طور تعمیر پرینتر خود را به نمایندگی شارپ پارسا سیستم ، بسپارید.

چه زمانی دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ باید تعویض گردد

چه زمانی دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ باید تعویض گردد

کار دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ را در قسمت قبل توضیح دادیم

حمل کننده تونر میباشد و از جنس اهن و ستاره ای شکل میباشد

دولوپر فتوکپی شارپ به علت کارکرد زیاد

حالت ستاره ای خود را از دست

داده و دیگر قابلیت حمل تونر را ندارد

واز شکل ستاره ای به صورت دایره مانند تبدیل میشود

تونر فتوکپی شارپ لای قسمت ستاره ای شکل دولوپر سوار شده

و بعد ارز چسبیدن به مگنت

به درام انتقال داده میشود

حتما در نوشته بعدی مکانیز انتقال تونر از دولپر کپی شارپ

را حتما توضیح میدهیم

چه زمانی دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ باید تعویض گردد؟

در زمانی که دولوپر خاصیت خود را از دست بدهد

دیگر قابلیت حمل تونر را نداشته باشد

واگر تونر را با خود حمل نتواند بکند

کمی گرفته شده توسط دستگاه

فتوکپی شارپ کمرنگ میشود

ودیگر کیفیت اولیه را ندارد و باعث میشود

که نوشته هارا بخوبی نتوان خواند

اگر دولوپر خاصیت خود را از دست بدهد

چه اروری در دستگاه فتوکپی

شارپ میدهد؟

معمولا اگر دولوپر خاصیت خود را از دست بدهد سنسور تانک غلظت

تونر را پایین می اورد

و سنسور تانک نمیتواند تونر را حس کند و دستگاه خطای f2 را میزند

در این صورت حتما باید دولوپر

دستگاه فتوکپی شارپ را تعویض کنیم

دولوپر را درون یونیت تانک قسمت همزن ریخته

و یونیت تانک را در دستگاه فتوکپی شارپ جا میزنیم

وکارتریج فتوکپی شارپ را از داخل کارتون دراورده

و داخل یونیت تانک می گذاریم

ودستگاه را روشن میکنیم

حتما وقتی دستگاه عتوکپی شارپ را روشن کردبم

کد ۲۵با ثانویه۲را میزنیم

تا سنسور تانک فتوکپی شارپ  غلظت تونر داخله

دولوپر کپی شارپ  را اندازه گیری کند

توجه داشته باشیم که کار تعویض دولوپر کار خود اپراطور نیست

و برای تعمیر فتوکپی شارپ و یا تعویض دولوپر

با تکنسین کپی شارپ تماس بگیرید

شماره تماس تعمزرات فتوکپی شارپ۰۲۱۷۷۶۸۲۷۳۹_۰۲۱۷۷۶۸۳۴۸۱

ا

چه آسیبی کارتریج طرح به دستگاه کپی شارپ میزند

چه آسیبی کارتریج طرح به دستگاه کپی شارپ میزند

آسیبی که کارتریج طرح و درجه ۲ به دستگاه کپی شارپ میزند

میتواند هزینه سنگینی برای صاحب دستگاه فتوکپی شارپ بزند

اسیبهایی که به دستگاه کپی شارپ وارد میکند

از قبیل :

اسیب به قطعات اصلی

به یونیت درام

یونیت فیوزینگ

یونیت دولوپر

آموزش شارژ کارتریج شارپ

ترتیب مراحل شارژ کارتریج شارپ

را در این قسمت به شما مخاطبین گرامی ارائه می دهیم:

 1. برای شارژ کارتریج شارپ، پیش
 2. از هرکاری باید دستگاه کپی یا پرینتر خود را از برق بکشید.
 3. تاکید روی این مرحله به این دلیل است
 4. که انجام هرگونه فعالیت ترمیمی برروی
 5. این دستگاه ها در حالت اتصال به برق، می تواند
 6. برای کاربران خطرساز باشد.
 7. پس از جدا کردن دستگاه از برق، باید به کارتریج دسترسی پیدا کنید
 8. ؛ برای این کار کافی است محفظه
 9. پوشاننده محل قرارگیری این قطعه را بردارید.
 10. در مرحله سوم از شارژ کارتریج شارپ،
 11. نیاز به دقت و آرامش بالایی دارید؛ بیرون
 12. آوردن کارتریج کار حساسی است و نداشتن
 13. مهارت در انجام آن می تواند منجر به بروز آسیب
 14. در سایر قطعات دستگاه شود. ضمنا با برداشتن
 15. برچسب روی کارتریج، سوراخ های مخصوص
 16. برای ورود جوهر( در دستگاه های جوهرافشان ) را خواهید دید.
 17. پس از اینکه مراحل بالا را انجام دادید،
 18. نوبت به تمیز کردن هد دستگاه می رسد. فارغ از اینکه کاربر دستگاه کپی هستید
 19. یا انواع پرینتر، هد قطعه ای بسیار مهم در دستگاه است.
 20. جالب است بدانید که وجود آلودگی
 21. در این قطعه، مستقیما عملکرد دستگاه
 22. را تحت تاثیر قرار می دهد.نکته ای که
 23. در این مرحله‌ی شارژ کارتریج شارپ باید
 24. به آن توجه شود، استفاده نکردن
 25. از محلول‌های هد باز کن رایج است؛
 26. این محلول ها در صورت استفاده مداوم،
 27. زمینه ساز بروز مشکلات جدی در هد خواهند شد.
 28. بهترین روش پاکسازی هد، استفاده از
 29. یک دستمال نرم آغشته به مقداری آب گرم است
 30. در گام پنجم از مراحل شارژ کارتریج شارپ
 1. ، نوبت به تزریق جوهر می رسد.
 2. با استفاده از یک سرنگ می توانید
 3. جوهر را از طریق سوراخ های موجود
 4. در سطح کارتریج به آن تزریق نمایید.
 5. لازم به ذکر است که در این مرحله باید
 6. تنها از جوهرهای سازگار با نوع و مدل دستگاه
 7. استفاده شود. وجود جوهرهای نامناسب
 8. در کارتریج، بروز آسیب های جدی در پرینتر
 9. و دستگاه کپی را به دنبال خواهد داشت.

هواگیری در شارژ کارتریج شارپ

یک نکته بسیار مهم در شارژ کارتریج شارپ

، انجام فرآیند هواگیری است. پس از اتمام تزریق

جوهر، کارتریج را چند ساعتی بدون استفاده گذاشته

و اصطلاحا به آن استراحت دهید. این کار باعث می شود

جوهر به خوبی در کارتریج پخش شود.

با استفاده از یک سرنگ که سوزن آن را برداشته اید،

عملیات هواگیری را انجام دهید.

توضیح اینکه سرنگ را از طریق محفظه موجود

در زیر کیت هواگیری وارد کارتریج کنید.

سپس به آرامی پیستون سرنگ را به بیرون بکشید

تا عملیات مکش صورت گیرد. به محض ورود اولین قطره

جوهر به داخل سرنگ، مکش را متوقف نمایید.

این اتفاق به شما اطمینان می دهد که هوایی

درون کارتریج نبوده و شارژ کارتریج شارپ به درستی انجام شده است.

کیفیت مواد در شارژ کارتریج شارپ

لازم است بدانید که یکی از ملزومات شارژ کارتریج شارپ،

استفاده از مواد با کیفیت در این فرآیند است.

در بخش های قبلی اشاره کردیم که وجود جوهر

یا تونر نامرغوب در کارتریج، می تواند منجر به

افت شدید کیفیت کار دستگاه و ارائه کپی یا پرینت نامطلوب به کاربر شود.

البته نباید فراموش کرد که این مساله ممکن است

به قطعات دیگر دستگاه نیز آسیب های جدی وارد نماید

. متاسفانه برخی از مراکز غیر معتبر، برای اینکه

هزینه کمتری را صرف خرید این مواد نمایند،

از نمونه های بی کیفیت برای شارژ کارتریج شارپ

استفاده می کنند. توصیه می کنیم برای پیشگیری

از بروز مشکل در پرینتر یا دستگاه کپی خود،