هزینه تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

هزینه تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

تعمیر پرینترhp

تعویض  فیلم فیوزینگ دستگاه پرینترHPوکنون

فیوز فیلم نواریست استوانه ای شکل که جنس فیلم فیوزینگ

از  لایه ای تفلونتشکیل شده است

که یکی از بیشترین ایراد ها در دستگاههای که

فیوزینگ انها جنس فیلم تفلونی میباشد

گیر کاغذ در فیوزینگ ها میباشد که زیاد اتفاق می افتد

ایرادی که در دستگاه های پرینتر لیزریhp ایجاد می شود

سوراخ شدن یا پارگی  فیلم فیوزینگ میباشد

این لایه با لایه تفلونی که دارد سبب میشو تا تونر ها

ریخته شده در روی کاغذ بر روی آن نچسبد

فیلم فیوزینگ اچ پی  دایمادر حال چرخش میباشد و نیروی که

باعث چرخش میشودرا از پرس رولر  فیوزینگ میگیرد ،کار فیوزینگ پرینترhp

قسمت پرس کردن و حرارت دادن وتونر ویا جوهر را به روی  کاغذ  بچسباند

کارکرد فیوزینگ پرینتر هایHP

کاغذ ابتدا از جلوی درام و کارتریج تونر پرینتر

رد میشود و سپس وارد فیوزینگ پرینتر برای خشک

شدن تونر وجوهر میشود از بین هیتر رولروپرس رولرپرینترحرکت می کند

و حرارت هیتر رولر به وسیله لامپ ویا هیتر سرامیکی

و فشارهای فنر هافیوزینگ لین هیت رولر و پرس رولر

که فشار انها خیلی مهم میباشد عاملی می شود

که پرینت ها ویا کپی ها پرس شده و با حرارت بالای فیوزینگ پخته بشود

این مرحله مرحله آخر می باشد.

فیلم فیوزینگ پرینترhpجزیی از لوازم مصرفی می باشد.

فروش فیلم فیوزینگHP

فروش لوازم مصرفی پرینتر هایhp

فروش فیلم فابریک پرینترهای اچپی

فروش فیلم اصلی فیوزینگ اچ پی

فروش فیلم  طرح پرینترهای اچ پی

فروش فیلم فابریک پرینترهایhp

فروش فیلم طرح پرینترهایHP

قیمت فیلم فیوزینگ پرینترHP

هزینه تعویض فیلم فیوزینگHP

فیلم تعویض فیلم فیوزینگ پرینترهایhp

مشخصات فنی فیلم فیوزینگ پرینتر هایHP

پرینتر اچ پیمناسب برای انواع مدل های پرینتر اچ پی

مناسب برای پرینترهای اچ پی  لیزری و جوهر افشان

سازگار برای تمامی مدل های پرینتر های اچ پی

هزینه تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

هزینه تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

شماره خدمات پس از فروش کارتریج پرینترHP

۰۲۱۷۷۶۸۲۷۳۹_۰۲۱۷۷۶۸۳۴۸۱

نماینده رسمی مادیران

 

دانلود درایورپرینتر واسکنردستگاه فتوکپی شارپدانلود درایورپرینتر واسکنردستگاه فتوکپی شارپ

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_180sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_230N sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_201 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_202 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_MX_452 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_MX_502 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_MX_503 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_236 N sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_MX_236 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_MX_232 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5516E sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5520 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5516S sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5127 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5316 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5631 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_M_205sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_M_207 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_6020 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_6023N sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_231 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_M_420U sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_200D sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_201D sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_122E sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_203E sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_M_620U sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_M_700U sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_m_351 sharp

دانلود درایور پرینتر واسکنر کپی شارپAR_M_350 sharp

دانلود درایور ویندوز سون پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_180sharp

دانلود درایور ویندوز ۱۰پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_180sharp

دانلود درایور ویندوز سون  پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_230sharp

دانلود درایور ویندوز ۱۰ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_230sharp

دانلود درایورویندوز سون پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5516 sharp

دانلود درایور ویندوز ۱۰ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_5516sharp

دانلود درایور  ویندوز سون پرینتر واسکنر کپی شارپAR_6020 sharp

دانلود درایور وینوز ۱۰ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_6020 sharp

دانلود درایور ویندوز سون۷ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_6023N sharp

دانلود درایور وینوز ۱۰ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_6023N sharp

دانلود درایور ویندوز سون۷ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_201 sharp

دانلود درایور وینوز ۱۰ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_201 sharp

دانلود درایور ویندوز سون۷ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_202sharp

دانلود درایور وینوز ۱۰ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_X_202sharp

دانلود درایور ویندوز سون۷ پرینتر واسکنر کپی شارپAR_mx_452 sharp

تعمیر فتوکپی شارپ AR-M-620Uوفروش کارتریج فتوکپی شارپ

تعمیر فتوکپی شارپ AR-M-620Uوفروش کارتریج فتوکپی شارپ

 

 

تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا

ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی شرکت مادیران

سرویس دستگاههای فتوکپی شارپ وتعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar m700uو

سرویس فتوکپی شارپ ar m 620 u sharp

تعویض دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض درام دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض بلید  دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض مگنت دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض چرخ دنده های درایو دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض پرس رولر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض چرخ دنده سر هیت رولر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویضو تعمیر مین برد دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض و تعمیر برد پنل  دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض پیکاپ  دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض شارژر MC دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض شاکشن بلت  دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض شارژر TCدستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض کارتریج تونر  دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض و تعمیر برد تغذیه دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت دولوپر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت درام دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت بلید دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت مگنت دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت پرس رولر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت  چرخ دنده سر هیت رولر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت  مین برد دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت برد پنل دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت پیکاپ دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعمیر و سرویس دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت شارژر MC دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت شاکشن بلت دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت شارژر TCدستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت کارتریج تونر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

قیمت و تعمیر برد تغذیه دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

تعویض هیت رولر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 shar

تعویض هیت رولر دستگاه فتوکپی شارپ ar-m-620 sharp

آموزش تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

 

آموزش تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

 

 

تعویض پرس رولر

تعویض فیلم فیوزینگ

فیلم تعویض فیلم فیوزینگ دستگاه پرینترHP

چرا فیلم فیوزینگ پرینتر باید تعویض شود

اگر کاغذ منگنه دار استفاده شود ویا بیش از حد استاندارد پرینت

یا کپی گرفته شود و از تونر غیر استاندارد استفاده شود

و موقعی که کپی یا پرینت گرفته شده پاک شود

مشکل از فیلم فیوزینگ میباشد

فیلم فیوزینگ پرینترها ۳ نوع میباشد

فیلم فیوزینگ فابریک

فیلم فیوزینگ طرح درجه ۱

و فیلم فیوزینگ درجه ۲ ویا زیر گروه

اگر گیر کاغذ در دستگاه پرینتر ویا کپی زیاد باشد

مشکل میتوان گفت از فیلم فیوزینگ میباشد

اگر فیلم فیوزینگ پاره شده باشد کیفیت پائین میاید

وگیر کاغذ زیاد میشود

چه موقعی پرس رولر فتوکپی و یا پرینتر را باید تعویض کرد

در مواقعی که پرس به اصطلاح تعمیر کاران لاغر شده باشد و یا

پرس تیکه تیکه شود

به قوله تعمیرکاران قلو کن شده باشد

دیتگاه فتوکپی و یا پرینترصدای شدید میدهد

میتوان این ایراد از فیلم فیوزینگ باشد

موقع تعویض حتما باید با دقت فیلم را تعویض کنیم

موقع تعویض پرس اگر پرس خراب شده باشد بوش پرس را باید تعویض کنیم

در برگه بعدی حتما فیلم تعویض پرسرولر وفیلم تعویض فیلم فیوزینگ دستگاه

پرینتر را برایتان میگذاریم

سرویس فتوکپی شارپ

فیلم سرویس فتوکپی شارپ

قیمت فیلم فیوزینگ درجه ۱

قیمت پرس رولر درجه ۱

قیمت فیلم فیوزینگ فابریک

آموزش تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

آموزش تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

پرس رولر فابریک پرینترها

قیمت شارژ کارتریج تونر hp05A

قیمت شارژ کارتریج تونر hp26A

قیمت شارژ کارتریج تونر hp83a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp80a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp05a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp26a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp53a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp12a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp13a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp80a

قیمت شارژ کارتریج تونر hp90a

آموزش تعویض فیلم فیوزینگ پرینترHP

ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپ

 

ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپ

 

 

طریقه ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپ برای تعمیر فتوکپی شارپ

برای چه کاری باید دستگاه فتوکپی شارپ خود را ریست کرده

اول باید دانست که چرا کپی شارپ را باید ریست کنیم تا تعمیرات فتوکپی شارپ انجام شود

و ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپ چه اسیب هایی

به دستگاه کپی شارپ وارد میکند

ابتدا باید بدانیم که در بعضی از دستگاههای فتوکپی شارپ

اگر ریست بکنیم باعث میشود که پرینتر دستگاه فتوکپی نمایندگی شارپ

از بین میرود و دیگر دستگاه قابل پرینت گرفتن نیست و باید

مین برد دستگاه فتوکپی شارپ را تعویض کنیم و

هزینه خیلی زیادی برای مشتری داردپس بازد بدانیم که

ریست کردن همه جا بدرد فتوکپی شارپ نمیخورد

طزیقه ریست کردن کپی شارپ

ابتدا دستگاه فتوکپی شارپ را یکبار روشن  خاموش کرده

توجه باید کرد که ما دو نوع ریست دستگاه داریم یک نوع

ریست ریست کلی دستگاه میباشد

ویک ریست دیگه به این ترتیب میباشد

کلید مربع بقله کلید صفر کلیداینتراپ و کلید حروف انگلیسی cرا پیدا کرده و به

این ترتیب میزنیم

مربع اینتراپ cاینتراپ دستگاه روی کد میرود

و برای ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپ وارد کد ۱۴ میشویم

و سپس کلید استارت را میزنیم برای اطلاعات

بیشتر حتما با این شماره تماس حاصل فرمایید تا اطلاعات بیشتری بابت

خرید فتوکپی پیدا کنید

۰۹۱۲۸۳۳۶۵۸۷ تعمیر پرینتر تلفنی

به صورت رایگان ایرادات الکترونیکی دستگاه کپی شارپ را درست کرده

و احتیاجی به تکنسین و هزینه ندارد

تکنسین فقط برای شارژ کارتریج hp لازم است

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپ sharpar5516

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپ ar x180 sharp

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی در نمایندگی شارپ ar x230 sharp

برای وارد شدن به کد دستگاههای خرید فتوکپی شارپ arx202

برای وارد شدن به کد دستگاههای تعمیرات فتوکپی شارپ ar x201

برای وارد شدن به کد دستگاههای تعمیر فتوکپی شارپ arm205sharp

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپ ar m 207

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپar 5316

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپar5520 sharp

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپar420sharp

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپar5127

برای وارد شدن به کد دستگاههای فتوکپی شارپ ar mx452 n sharp

خرید فتوکپی

تمامی خرید فتوکپی و  کارتریج hp و تعمیر پرینتر تان را ، در  نمایندگی شارپ ، پارسا سیستم انجام دهید