تعمیر فتوکپی شارپ در محل

تعمیر فتوکپی شارپ در محل

تمامی دستگاههای فتوکپی شارپ در تهران

توسط شرکت ماشینهای اداری پارسا سیستم

نماینده رسمی شرکت شارپ

و یا نماینده رسمی مادیران

در محل مشتری توسط بهترین تکنسینها انجام میشود

تعویض درام دولوپر و بلید وتعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

در محل مشتری تعویض میشود

لوازم فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ در محل

مشتری تعویض میشود و شامل گارانتی میباشد

هم تعمیر فتوکپی شارپ و هم لوازم تعویض شده

توسط نماینده شارپ شامل گارانتی میباشد

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar 5516 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at 5631درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar 5127در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar6020nدر محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپarx202 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x202درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x201در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ arx201در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar mx452 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ  ar mx460درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at m460در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar m463nدر محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar mx451 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ  ar m205درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at 6023nدر محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar 6020در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar mx500 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ  ar mx502درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at mx180در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar mx230در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at x180در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x230درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x 231در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar 5316در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar5520 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar m207درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at 203در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar122eدر محل مشتری

تعمیر فتوکپی شارپ

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

تعمیر کپی شارپ در محل مشتری

 

تعمیر فتوکپی شارپ در محل مشتری

تعمیر فتوکپی شارپ در محل مشتری

تعمیر فتوکپی شارپ با کمترین هزینه

و با بهترین کیفیت

ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی شرکت مادیران

جهت تعمیر فتوکپی شارپ وتعمیر پرینتر hp

وفروش ماشین های اداری

تعمیرات تخصصی دستگاههای فتوکپی شارپ

و اعزام کارشناس در محل مشتری

سرویس و تعمیر دستگاههای کپی شارپ شامل

سرویس و اپتیکال شامل تمیز کردن اینه ها و سرویس

و تنظیم سی سی دیccdمیباشد

تعمیر و سرویس فیوزینگ کپی شارپ شامل

تعویض و یا سرویس هست رو لر و پرس رولر و ناخنکها میباشد

چرخ دنده سر هیترولر و بوشها شامل سرویس فیوزینگ میباشد

سرویس لیزر و پولیگان و شارژرmc وشارژرTC

سرویس و تعمیر یونیت پیپرفید شامل

سرویس رو لرها کلاج و سلولوئید

سرویس چرخ دنده درایو و تعویض چرخ دنده ای درایو

تمامی سرویس های دستگاههای فتوکپی شارپ

در محل مشتری انجام میشود

تعمیر فتوکپی شارپ در محل مشتری

تعمیر فتوکپی شارپ در محل مشتری

تعویض چرخ دنده و تعویض درام

تعویض دولوپر کپی شارپ

تعویض بلید و تعویض هیت رولر

تعویض پرس رو لر

تعویض پیکاپ

تعویض لیزر فتوکپی شارپ

تعویضccdکپی شارپ در محل مشتری

جنرال سرویس کپی شارپ با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان

با گارانتی ۶ ماهه

تعمیرات کپی شارپ در محل و اعزام تکنسین

جهت جنرال سرویس درمحل مشتری

پایین ترین قیمت فتوکپی شارپ

قیمت کپی شارپ

قیمت درام کپی شارپ

قیمت کارتریج

قیمت جوهر فتوکپی شارپ

قیمت تونر کپی شارپ

قیمت لوازم مصرفی با کیفیت عالی

لوازم مصرفی دستگاه فتوکپی شارپ

تعمیر پرینترhp

و فروش کارتریج پرینترhp05a

تمامی شاغلام مصرفی و قطعات یدکی دستگاههای فتوکپی

شارپ که از شرکت ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی

مادیران خریداری کرده ویا روی دستگاه

کپی شارپ تعویض شده دارای گارانتی میباشد

هزینه تعمیر فتوکپی شارپ

هزینه اجرت کپی شارپ

قیمت سرویس و نگهداری کپی شارپ

فروش مواد مصرفی کپی شارپ