شارژ کارتریج دستگاه فتوکپی شارپAR-X202

شارژ کارتریج دستگاه فتوکپی شارپAR-X202

تعمیر فتوکپی شارپAR-X202

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپAR X202

قیمت کارتریج فابریک کپی شارپAR-X202

قیمت کارتریج طرح درجه 1 در حد فابریک دستگاه فتوکپی شارپAR-X202

هزینه تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپAR X202

تعرفه اجرت تعمیر فتوکپی شارپAR X202

فروش کارتریج دستگاه فتوکپی شارپAR X202

فروش کارتریج فتوکپی شارپ ARX201

اموزش شارژ کارتریج دستگاه فتوکپی شارپAR-X202

تعمیر فتوکپی شارپ ARX201

فیلم اموزش شارژ کارتریج فتوکپی شارپ

اموزش شارژ کارتریج فتوکپی شارپAR-X202

شارژ کارتریج کپی شارپ باید دقت داشته باتشیم که تونری که داخل کارتریج میخواهیم بریزیم

تونر خوبی باشد هر تونری نمیشود داخل کارتریج کپی شارپ بریزیم ویا شارژ کنیم

اگر تونر مشکل داشته باشد دستگاه فتوکپی شارپ خطای F2 ویا کپی را زمینه دار میزند

ابتدا دو عدد پیچ که قسمت ضایعات را جدا کرده و ضایعات را داخل سطل زباله ریخته و

سپس درب کارتریج که زیر ظرف ضایعات میباشد را

باز کرده و تونر و یا پودر کارتریج را داخله کارتریج ریخته میشود

توجه باید داشته باشیم که تونر و یا پودر کپی شارپ که داخله کارتریج میریزیم بسیار سمی میباشد

شارژ کارتریج دستگاه فتوکپی شارپAR-X202

دلایل گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپar_x202

دلایل گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپar_x202

دلایله زیادی برای گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپ  میباشد

علت اصلی گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپ مرغوب نبودن کاغذ میباشد

برای اینکه داخل دستگاه کپی شارپ گیر کاغذ کمتری اتفاق بی افتد

از کاغذجنس خوب باید استفاده کرد

حتما کاغذ مورد استفاده باید ۸۰ گرم باشد

اگر از لوازم طرح در دستگاه کپی شارپ ar x202استفاده کنیم

منظور اگر از ناخنک هیترولر و یا هیت رولر و پرس رولر و تیکاپ

رولر درجه ۲ ویا طرح استفاده کنیم باعث گیر کاغذ میشود

برای اینکه گیر کاغذ در دستگاههای ‌کپی شارپ و یا پرینتر hp

کمتر شود حتما باید از وسایل و یا قطعات فابریک

در دستگاه کپی شارپ استفاده کنیم

تا نتیجه بهتری در تعمیرات کپی ویا تعمیر پرینترhpبگیریم

نمایندگی شارپ در تهران

نمایندگی رسمی مادیران در تهران

تعمیر فتوکپی شارپar_x202

تعمیر کپی شارپarx201 sharp

تعمیر کپی شارپar_x180sharp

تعمیر کپی شارپ مدلهar_x230 توسط نماینده رسمی شارپ

تعمیر کپی شارپ مدلهar 6020 sharp توسط تکنسینهای نماینده شارپ

تعمیر کپی شارپ مدلهar6023 sharpنماینده شارپ

تعمیر کپی شارپ مدلهar 5516 نماینده شارپ

تعمیر کپی شارپ مدله ar5520نماینده شارپ

تعمیر کپی شارپ مدله ar 1118jنماینده شارپ در تهران

تعمیر کپی شارپ مدله ar5316نماینده شارپ در تهران

تعمیر کپی شارپar x200نماینده مادیران در تهران

تعمیر کپی شارپar m 205 نماینده شارپ در تهران

تعمیر کپی شارپar m207نماینده مادیران در شهر تهران

تعمیر پرینترHPنماینده مادیران در شهر تهران

فروش دستگاه کپی شارپ در تهران

فروش کپی شارپ در تهران

فروش کپی ar_x202 sharp

قیمت کپی شارپar x202

قیمت فتوکپی شارپar x202

قیمت تونر کارتریج دستگاه کپی شارپar x202نماینده شارپ

قیمت دولوپر کپی شارپar x202 نماینده شارپ در تهران

خرید کپی شارپar x202

خرید تونر کارتریج کپی شارپar_x202

خرید دولوپر کپی شارپar x202 sharpنماینده شارپ در تهران

خرید کپی شارپ ar x201نماینده شارپ

دلایل گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپar_x202

دلایل گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپar_x202