نماینده تعمیرات فتوکپی شارپ

نماینده تعمیرات فتوکپی شارپ

نمایندگی تعمیرات کپی شارپ در تهران

نماینده فروش کپی شارپ در تهران

نمایندگی مدیران در تهران

نمایندگی فروش فتوکپی شارپ

نماینده فروش کارتریج در تهران

نمایندگی شارپ در تهران

سرویس و خدمات دهی شارپ در تهران

سرویس و گارانتی دستگاه کپی شارپ در تهران

خدمات شارپ

خدمات فروش کپی شارپ

خدمات فروش دستگاه کپی شارپ در تهران

فروش کارتریج تونر در تهران

فروش جوهر دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

فروش فتوکپی شارپ در تهران

نمایندگی مرکزی تعمیرات کپی شارپ در تهران

نمایندگی تعمیر فتوکپی شارپ در تهران

نمایندگی مرکزی و گارانتی دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

خدمات فنی دستگاه کپی شارپ در تهران

فروش مواد مصرفی نمایندگی شارپ در تهران

خرید دستگاه کپی شارپ از نمایندگی شارپ در تهران

فروش کپی شارپ از نماینده شارپ در تهران

فروش دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

فروش دستگاه فتوکپی شارپ از نمایندگی اصلی

خرید دستگاه فتوکپی شارپ از نمایندگی مرکزی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ در نمایندگی تهران

سرویس دستگاه فتوکپی شارپ در نمایندگی شارپ در تهران

فروش کارتریج پرینتر در تهران

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپ در نمایندگی شارپ در تهران

فروش ویژه کپی شارپ

تعمیر و گارانتی در نمایندگی مرکزی دستگاه فتوکپی شارپ

سرویس دستگاه فتوکپی شارپ

سرویس دهی در گارانتی ۱ساله در کپی شارپ

گارانتی مجاز دستگاههای فتوکپی شارپ در تهران

گارانتی اصلی تعمیرات فتوکپی شارپ در تهران و حومه

گارانتی سرویس پرینتر شارپ

گارانتی تعویض دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

وارد کننده دستگاه فتوکپی شارپ در تهران

فروش درام فتوکپی شارپ در تهران

فروش کارتریج تونر دستگاههای کپی شارپ در تهران

فروش تونر دستگاه فتو کپی شارپ در تهران و نمایندگی مرکزی

سرویس فتوکپی شارپ آموزش تعمیرات دستگاه کپی شارپ

آموزش تعمیر پرینتر شارپ در تهران

فروش ماشینهای اداری در تهران

فروش و گارانتی فتوکپی شارپ در تهران

فروش و گارانتی  تعمیرات در تهران نمایندگی مجاز

نمایندگی مجاز تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ در تهران و حومه

نماینده تعمیرات فتوکپی شارپ

هزینه جنرال سرویس دستگاه فتوکپی شارپ

هزینه جنرال سرویس دستگاه فتوکپی شارپ

قیمت جنرال سرویس دستگاه در محل مشتری

در جنرال سرویس دستگاه فتوکپی شارپ چه کارههای انجام میشود

ابتدا تمامی قابها فتوکپی شارپ را باز میکنیم

و برای شسشتشو و تمیز کردن قاب ها به واحد مربوطه داده میشود

سپس تمامی سیونیت ها را از روی دستگاه فتوکپی شارپ باز مینماییم

و هر یونیت را روی یک روزنامه میگذاریم

باید در جنرال سرویس نظم را رعایت کنیم

ابتدا یونیت تانک را بیرون میاوریم و بعد از یونیت تانک

یونیت درام رابازم میکنیم و در جایی قرار میدهیم که اسیب نبیند و درام فتوکپی شارپ خط نیوفتد

یونیت بعدی یونیت فیوزینگ میباشد

وسپس یونیت بای پی و سپس یونیت لیزر را باز میکنیم

کلیه یونیت ها را از روی دستگاه فتوکپی باز میکنیم و مین برد و برد تغذیه را با اسپر خشک میشوییم

ودستگاه را کامل باز میکنیم تا دستگاه تبدیل به شاستی شود

سپس دونه دونه یونیت ها را باز میکنیم و کامل سرویس میکنتیم

و قطعاتی که دچار مشکل میباشد و باعث میشود که دستگاه به صدا میوفتد را تعویض میکنیم

و بعد از اینکه یونیت دستگاه را سرویس کردیم شاستی دستگاه فتوکپی شارپ

را میشوییم و کامل شاستی دستگاه را خشک میکنیم در جنرال سرویس قطعاتی که بیش از ۶۰درصد

از عمر ان گذشته باشد را تعویض میکنیم و هر قطعه ای که تعویض شده باشد شامل ۶ ماه گارانتی میباشد

و بعد از اینکه سرویس و تعمیر یونیتهای دستگاه فتوکپی شارپ تعمیر شد دونه دونهد یونیتها را روی دستگاه فتوکپی شارپ

سوار میکنیم و بعد از اینکه دستگاه کاملا جم شد و قابهارا روی فتوکپی جازده و پیچها را میبیندیم

نوبت به تست دستگاه فتوکپی شارپ میشود

موقع تست دستگاه حتما تکنسین باید بالای دستگاه به ایستدذ تا ببنید دستگاه بدونه صدا کار کند

حتما باید دقت کنبیم

موقع تست دستگاه فتوکپی شارپ باید دقت کنیم که از کاغذ خوب استفاده کنیم

هزینه جنرال سرویس دستگاه فتوکپی شارپ

هزینه جنرال سرویس دستگاه فتوکپی شارپ