تعمیر فتوکپی شارپ در محل

تعمیر فتوکپی شارپ در محل

تمامی دستگاههای فتوکپی شارپ در تهران

توسط شرکت ماشینهای اداری پارسا سیستم

نماینده رسمی شرکت شارپ

و یا نماینده رسمی مادیران

در محل مشتری توسط بهترین تکنسینها انجام میشود

تعویض درام دولوپر و بلید وتعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

در محل مشتری تعویض میشود

لوازم فیوزینگ دستگاه فتوکپی شارپ در محل

مشتری تعویض میشود و شامل گارانتی میباشد

هم تعمیر فتوکپی شارپ و هم لوازم تعویض شده

توسط نماینده شارپ شامل گارانتی میباشد

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar 5516 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at 5631درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar 5127در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar6020nدر محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپarx202 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x202درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x201در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ arx201در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar mx452 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ  ar mx460درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at m460در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar m463nدر محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar mx451 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ  ar m205درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at 6023nدر محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar 6020در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar mx500 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ  ar mx502درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at mx180در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar mx230در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at x180در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x230درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar x 231در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar 5316در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar5520 در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar m207درمحل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ at 203در محل مشتری

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ ar122eدر محل مشتری

تعمیر فتوکپی شارپ

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

تعمیر کپی شارپ در محل مشتری

 

adminsolo نوامبر 6, 2019 بدون دیدگاه

عمل کرد کلاجpsدر دستگاه فتوکپی شارپ

عمل کرد کلاجpsدر دستگاه فتوکپی شارپ

کار چرخ دندهNGERH0062ویا همان کلاج psدر دستگاههای فتوکپی شارپ؟

کلاجpsدر یونیت درایو میباشد کار کلاجpsو یا

رولر psهدایت کردن کاغذ به سمت فیوزینگ میباشد

در زمانی که میخواهیم کپی بگیریم ابتدا کلید استارت را میزنیم

تبتدا فرمان به پیکاپ یا همان تیکاپ میرسد

و کلاج پیکاپ شروع به کار میکند و سپس بعد از زمان خیلی

کوتاه سنولئیدpsعمل میکند

و کلاج psازاد میشود و کاغذ را به سمت درام هدایت

میکند اگر کلاج psخراب شود به هیچ عنوان

دستگاه فتوکپی شارپ کپی نمیگیرد و کاغذ زیر رولرps

گیر میکند و دستگاه کپی شارپ پیغام گیر کاغذ میزند

برای رفع گیر کاغذ حتما psدستگاه فتوکپی شارپ

را اگر شکسته بود تعویض میکنیم و اگر چرخ دنده

سالم بود ایراد میتواند از فنر psویا سنولئید psباشد

که در صفحات بعدی کار سنولئید کپی شارپ را توضیح میدهیم

فروش سنولیید کپی شارپ

فروش چرخ دنده کلاج کپی شارپ

خرید کلاج psدر کپی شارپ

سرویس کلاج psدر دستگاه کپی شارپ

سرویس کپی شارپ

قیمت چرخ دنده کپی شارپ

قیمت فروش چرخ دنده کپی شارپ

قیمت فروش کلاج psفتوکپی شارپ

اجرت تعمیرات دستگاه کپی شارپ

فروش کلاج فتوکپی شارپ

فروش وسرویس دستگاه فتوکپی شارپ

فروش چرخ دندهای درایو کپی شارپ

فروش اورجینال چرخ دندهای رابط فیوزینگ فتوکپی شارپ

نصب فتوکپی شارپ

فیلم نصب کردن دستگاه فتوکپی شارپar 463

فیلم نصب کردن دستگاه فتوکپی شارپar mx460

اموزش نصب کپی شارپarx202

اموزش نصب دستگاه فتوکپی شارپar mx463

آموزش تعمیر دستگاه فتوکپی شارپar m620u

فیلم اموزش تعمیرات فتوکپی شارپar m620u

طریقه تعویض درام دستگاه فتوکپی شارپar 6020

فیلم آموزش شارژ کردن کارتریج کپی شارپar x202

فیلم آموزش تعویض دولوپر کپی شارپar mx452

فیلم آموزش تعمیرات کپی شارپar mx502

عمل کرد کلاجpsدر دستگاه فتوکپی شارپ

کار کلاج پی اس در دستگاه کپی شارپ

تعمیرات کلاج پی اس

تعمیرات کلاج psدر دستگاه فتوکپی شارپ

تعمیر کپی شارپ ar 2120j

عمل کرد کلاجpsدر دستگاه فتوکپی شارپ