آموزش وتعمیرفتوکپی شارپ ویونیت فیوزینگ شارپ ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

آموزش وتعمیر فتوکپی شارپ ویونیت فیوزینگ شارپ ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

ایراد: بدنه تفلون یا پرس خوردگی پیدا کرده اند.

تاثیر آن بر کپی: باعث پاک شدن تصویر و یا از بین رفتن و یا پاک شدن تونر کاغذ می شود.

رفع ایراد: باید تفلون و پرس را تعویض کنیم.

ایراد: کثیفی هات پرس رولر

تاثیر آن بر کپی: باعث کثیفی کپی می شوند.

رفع ایراد: تمیزی پرس و تفلون در صورت نیاز تعویض آن ها.

ایراد:خراب شدن ترمیستوردستگاه فتوکپی شارپ که خطای h3 میدهد

تاثیر آن بر دستگاه: روی صفحه نمایشگر پانل ERROR می آید و دستگاه آماده نمی شود.

رفع ایراد: تعویض ترمیستور

ایراد: سوختن ترموفیوز و لامپ هیت

تاثیر آن بر دستگاه: باعث آماده شدن دستگاه می شود و در بعضی از دستگاه ها روی صفحه نمایشگر خطا نشان داده می شود.

رفع ایراد: تعویض ترما فیوز و ترمیستور

نکته: ترمافیوز بعضی از دستگاه های فتوکپی کلیدی است و با بوجود آمدن اشکال در قسمت هیتر کلید ترمافیوز به بیرون می پرد که بعد از برطرف کردن اشکال با فشار دادن کلید ترمافیوز به حالت اول باز می گردد. بیشترین موردی که در آموزش تعمیرات فتوکپی باعث پریدن فیوز می گردد و کثیفی ترمیستور و یا فاصله ی گرفتن ترمیستور از هات رولر می باشد.

ایراد: گشاد کردن یا خوردگی بوش تفلون و یا خرابی و یا تاب برداشتن هات رولر و پرس رولر.

تاثیر آن بر کپی: باعث چروک افتادن بر روی کاغذ کپی می شود و این چروک ها بیشتر در حالت طولی یعنی بالا و پایین هستند.

رفع ایراد: تعویض بوش های تفلون و تفلون و پرس

ایراد: کثیفی ناخنک های تفلون و پرس

تاثیر آن بر کپی یا دستگاه: باعث کنده شدن و یا خط افتادن روی تفلون و پرس می گردد.

آموزش و تعمیرات فتوکپی شارپ ویونیت فیوزینگ شارپ ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

رفع ایراد: تمیزی ناخنک ها

نکته: کثیفی سینی ورودی هیتر و نیز ناخنک ها عامل مهمی برای گیر کردن کاغذ هستند.

خرید فتوکپی و  کارتریج hp و تعمیر پرینتر تان را به نمایندگی شارپ پارسا بسپارید