آموزش تعمیر وتعویض لوازم فیوزینگ هیترولردستگاه فتوکپی شارپ

 

چرا باید لوازم فیوزینگ کپی شارپ را تعویض کنیم

اولین اتفاقی که در دستگاه فتوکپی شارپ میوفته وقتی فیوزینگ دستگاه خراب باشد

گیر کاغذ میباشد

تکرار تصویر

کپی های گرفته شده توسط دستگاه فتوکپی شارپ نوشته هاش پاک میشود

که میتواند دلایل زیادی داشته باشد

میتوان به این نکته اشاره کرد که تونری که داخل دستگاه کپی شارپ است خراب یا فاسد باشد

اگر تونر فتوکپی شارپ خراب باشد هم به هیت رولر و پرس رولر دستگاه کپی را کثیف میکند

وباعث میشود که خیلی کپی گرفته شد بی کیفیت شود

اگر نوشتههای کپی گرفته شده توسط کپی شارپ پاک شود

میتوان به بوش های هیت رولر پرداخت

بوش دستگاه فتوکپی شارپ گشاد شده باشد یا شکسته باشد که در این صورت بوش ها رو باید تعویض کرده

اگر بوش کپی شارپ خراب باشد احتمال ۸۰ درصد به هیترولر اسیب زده وهیت کپی شارپ را باید تعویض کنیم

اگر کاغذ داخل دستگاه فتوکپی شارپ گیر بکند

ایراد اول از ناخنک ها میتواند باشد

میتوان اشاره به این کرد که ناخنک دستگاه کپی شارپ شکسته باشد

ویا فیوزینتگ کپی شارپ شکسته باشد ویا فاقد کلینر باشد خیلی از تکنسینها کلینر فیوزینگ کپی شارپ رال باز میکند و بیرون می اندازن

این کار اسیب به دستگاه فتوکپی شارپ میرساند

و نبود کلینر در روی فیوزینگ باعث میشود که ناخنک ها سر جای خود نباشد و دایما دستگاه فتوکپی شارپ کاغذ داخلش گیر میکند

واگر داخل دستگاه کپی شارپ تکرار تصویر ایجاد کند

میتواند پرس دستگاه کپی شارپ لاغر شده باشد ویا هیت دستگاه فتوکپی شارپ درجه ۲ باشد و نمیتواند داغی لامپ هیترولر را به کاغذ انتقال دهد

روش باز کردن فیوزینگ شارپ AR5516 sharp

ابتدا پیچ های روی شاستی دستگاه که ۳ تا میباشد را باز کرده و بعد ۲ عدد پیچ روی فیوزینگ میباشد که فیوزینگ دو نیم میشود

آموزش تعمیر وتعویض لوازم فیوزینگ هیترولردستگاه فتوکپی شارپ

بقیه مطالب را در شماره بعدی نوشته شده است

 

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.