تعمیر برد تغذیه ومین برددستگاه فتوکپی شارپ

کپی شارپar 6023معمولا خطاهایی که بردی میتونه باشه

خطاهایی از قبیل chچشمک زن

ویا U2میزنه البته این خطاها اکثرا ثانویه دارن

منظور از ثانویه این میباشد که مقی که خطا زد

دستتونو رو استارت فتوکپی شارپبزارید اون

عددی که تو نمایشگر نشون میده اون ثانویه میباشد

توجه :معمولا خطاهای فیوزینگ و یا درام

ودولوپر به هیچ عنوان تعمیر نکنید به تکنسین

دستگاه فتوکپی شارپ هماهنگ کنید که بیان

دستگاه کپی شارپ رو تعمیر کنه

خطاها و یا ارور مین برد

معمولا بیشتر موقه ها ایراد از نبسان برق میباشد

اگر نبسان برق در محله ای بالا و پایین شود

اون مناطق دستگاه فتوکپی شارپ دچار مشکل میشود

معمولا دستگاه روشن نمیشود

در صورتی که دستگاه فتوکپی شارپ رو به برق

زدین و روشن نشد ابتدا پریز دستگاه

و یا سیم برق دستگاه رو چک کنید اگر مطمعن شدید

که دستگاه روشن نشده ۹۰ درصد مین برد

یا برد تغذیه دچار مشکل میباشد که حتما با

تکنسین دستگاه فتوکپی شارپ  تماس بگیرید

اگر مشکل از برد تغذیه باشد باید دلیل این مشکل

رو برطرف کنید بعد از تعمیر اگر مجدد دستگاه

فتوکپی رو به برق بزنید  احتمال زیاد دوباره

برد دچار مشکل میشود

۹۰ درصد خطاهای برد از نبسان میباشد اون ۱۰درصد

از کار کردن زیاد میباشد

تعمیر برد تغذیه ومین برددستگاه فتوکپی شارپ

هزینه تعمیر برد تغذیه دستگاه فتوکپی شارپ

هزینه تعمیر مین برددستگاه فتوکپی شارپ

هزینه سرویس دستگاه فتوکپی شارپ

توجه داشته باشید در برخی از موارد ورودی

برد تغذیه دوتا فیوز هستش که میتواند روشن نشدن

دستگاه از فیوز باشد

برای چک کردن فیوز اگر راه بدهد فیوز سالم

و اگر قطع شده باشد فیوز سوخته است

که با تعویض فیوز سوخته دستگاه

فتوکپی شارپ روشن میشود

تعمیر برد تغذیه ومین برددستگاه فتوکپی شارپ

قیمت برد تغذیه فتوکپی شارپ

قیمت مین برد فتوکپی شارپ