تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپar6023n

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ65000
دستگاه سرعت بالا85000
تعمیر پرینتر45000
تعمیر فکس45000
تعمیر کپی سرعت پایین65000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین45000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا45000
تعمیر کارتریج hp25000
خرید فتوکپی شارپ از5050400
فروش فتوکپی شارپ از8050000

 

 

 

فروش و تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ

نماینده رسمی شرکت مادیران

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپar6023n

اگر در دستگاه کپی شارپAR6023Nکپی گرفته شده

روی ان خط بی افتد

اشکال میتواند هم از درام دستگاه کپی شارپar6023n

باشد و هم میتواند ایراد از اپتیکال و یا لیزر دستگاهکپی باشد

اگر ایراد از درام دستگاه باشد

روی کپی نقطه و یا خطی روی درام باشد باید تکرار شود

یعنی تکرار خط و یا نقطه میتواند ایراد از

درام دستگاه فتوکپی شارپ باشد

توجه باید کرد که تکرار تصویر میتواند از قسمت فیوزینگ و

یا هیت رولر و یا بلید درام هم باشد

اگر روی کاغذ کپی گرفته شده خطی صاف

باشد میتواند ایراد از اپتیکال و یا شارژر ام سیmcهم باشد

که برای رفع این ایراد احتیاج به تعویض قطعه ای نمیباشد

با سرویس کردن اینه و شارژر mc و یا شارژرtc

ایراد خط افتادن روی کپی شارپ را درست کرده

و دستگاه فتوکپی شارپar6023را بر طرف نموده

1_چراغ ادمک

که همان چراغ سرویس کار میباشد که بیانگر این

موضوع میباشد که دستگاه فتوکپی شارپar6023n

احتیاج به تکنسین دارد و دستگاه را باید سرویس کرده

2_چراغ مثلثی روی پنل دستگاه فتوکپی شارپ

این ایراد و یا پیغام نشانگر خراب بودن دستگاه کپی شارپ نیست

نشانه تمام شدن پودر و یا کارتریج تونر کپی شارپ میباشد

3_چراغ خورشیدی

چراغ خورشیدی مربوط به درام و دولوپر دستگاه

میباشد که نشانگر این میباشد که عمر درام و دولوپر دستگاه

فتوکپی شارپ تمام شده و دستگاه فتوکپی شارپ

احتیاج به تعویض درام و دولوپر و بلید دارد

جهت تعویض درام و دولوپر و بلید حتما باید

با تکنسین  دستگاه فتوکپی شارپ

تماس گرفته شود و تعویض کیت را انجام دهند

تعمیر فتوکپی شارپar6023n

تعمیر فتوکپی شارپar6020

نصب دستگاه فتوکپی شارپar 6023nبه صورت رایگان

نصب کپی شارپar 6020 به صورت رایگان

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپar6023n

تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپar6023n