لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ65000
دستگاه سرعت بالا85000
تعمیر پرینتر45000
تعمیر فکس45000
تعمیر کپی سرعت پایین65000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین45000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا45000
تعمیر کارتریج hp25000
خرید فتوکپی شارپ از5050400
فروش فتوکپی شارپ از8050000

 

 

عنوان

تعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر پرسش و پاسخ دستگاه فتوکپی شارپ

faq

مشکل گیر کردن کاغذ در فتوکپی ناشی از چه عواملی است؟تعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر پرسش و پاسخ دستگاه فتوکپی شارپ

۱- جنس کاغذ

۲-پیک آپ رولر خراب شده باشد

۳-کلاچ پی اس

۴-ناخنک

۵-شکسته شدن چرخ دنده سر هیت رولر و از بین رفتن هیت یا پرس

عوامل پایین بودن کیفیت فتوکپی چیست؟

۱-ممکن است درام خط افتاده باشد ۲-دولوپر مستهلک شده باشد۳-تونر کیفیت پایینی داشته باشد ۴- هیت رولر خط افتاده باشد

چگونه متوجه تمام شدن تونر در دستگاه های فتوکپی شویم؟

۱- چراغ مثلثی روشن می شود یا به صورت چشمک زن نشان داده می شود ۲- خطای F2 روی میدهد

خطای F3 ناشی از چه عاملی است؟پرسش و پاسخ تعمیر فتوکپی شارپ -خطاهای فتوکپی شارپ sharp-نماینده رسمی مادیران

این خطا مربوط به اسکنر دستگاه فتوکپی شارپ میباشد

میباشد و برای رفع آن می بایست سرویس انجام گردد

جهت ارائه خدمات در تهران با نماینده مادیران

جهت تعمیر فتوکپی شارپ با شماره تماس ۷۷۶۸۳۴۸۱-۷۷۶۸۲۷۳۹حاصل فرمایید

خطای L1دردستگاه فتوکپی شارپ چه میباشد

اشکال در حرکت اسکن

خطای L3 در دستگاه فتوکپی شارپ چه میباشد

خطا در حرکت برگشت اسکن میباشدپرسش و پاسخ تعمیر فتوکپی شارپ -خطاهای فتوکپی شارپ sharp-نماینده رسمی مادیران

خطای L4در دستگاه فتوکپی شارپ چیست تعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر پرسش و پاسخ دستگاه فتوکپی شارپ

اشکال از حرکت موتور

خطای L5 دررستگاه فتوکپی شارپ در چیست

اشکال از موتور لنز میباشد

خطای L8 در دستگاه فتوکپی شارپ در چیست

اشکال از سنسور AE میباشد

خطای H2در دستگاه فتوکپی شارپ در چیست

اشکال در ترمیستور

خطای H3در دستگاه فتوکپی شارپ در چیست تعمیر فتوکپی شارپ وپرینتر پرسش و پاسخ دستگاه فتوکپی شارپ

ارور H3 در دستگاه فتوکپی شارپ بالا بودن درجه حرارت فیوزینگ میباشد

خطایH4 در دستگاه فتوکپی شارپ در چیست

ارور H4 در دستگاه فتوکپی شارپ پایین بودن درجه حرارت فیوزینگ

علت خطای F2 دردستگاه فتوکپی شارپ در چه چیزهایی میتواند باشد

خطای f۲ در دستگاه فتوکپی شارپ می‌توانند از سنسور تانک  می باشد که این خطا خطای f۲ با ثانویه ۳۱ می باشد و دیگر علائم خطای f۲ در خواندن علامت روی درام میباشد ۲۳۵ خطا در کنترل غلظت تونل روی درام می باشدپرسش و پاسخ تعمیر فتوکپی شارپ -خطاهای فتوکپی شارپ sharp-نماینده رسمی مادیران

خطای u۲ در دستگاه فتوکپی شارپ از چه چیزهایی میتواند باشد

خطای u۲ در دستگاه فتوکپی شارپ می توانند از حافظه اصلی دستگاه باشد دیگر خطای u۲ می‌توانند از آیسی کانکتوردستگاه فتوکپی شارپ باشد

خطای E۷ در دستگاه فتوکپی شارپ از چه چیزهایی میتواند باشد

خطای ای ۷ در دستگاه فتوکپی شارپ از لیزر یونیت می تواند باشد و اگر خطای E7دستگاه شما به زنn باید لیزر دستگاه فتوکپی شارپ خود را تعویض کردپرسش و پاسخ تعمیر فتوکپی شارپ -خطاهای فتوکپی شارپ sharp-نماینده رسمی مادیران

خطای ال ۴ L4در دستگاه فتوکپی شارپ از چه چیزهایی میتواند باشد

در دستگاه فتوکپی شارپ خطای L4توانند از موتور اصلی و یا سفت چرخیدن قطعات مختلف دستگاه فتوکپی شارپ می باشد قطعات فوق یونیتفیوزینگ یونیت درام یونیت تانک و چرخ دنده های درایو میتواند باشد

ایا شارژ کارتریج ایرادی یا صدمه ای به دستگاه میزند

اگر تونر شارژ خوب استفاده شود دستگاه به هیچ ایرادی نمیخورد ودستگاه به خوبی وبا کیفیت کار خودش را ادامه میدهد

از دولوپر طرح استفاده شود چه ایرادی میخورد

دستگاه به اصتلاح تکنسین اور شده وکمرنگ کپی میگیرد

طریقه رفع گیر کاغذ

اول باید از کاغذ مطمعن شد که ۸۰ گرم باشد اگر از جنس کاغذ مطمعن شویم میتواند گیر کاغذ ار ناخنک دستگاه فتوکپی شارپ باشد

سپس اگر ناخنک نباشد میتواند از کلاج دستگاه که کلاج PS را باید چک کرد که شکسته نباشد

دلیل بعدی گیر کاغذ از کشیدن کاغذ یا همان تیک اپ رولر میتواند باشد

که با تعمیر وسرویس ویا تعویض تیک اپ رولر میتوان اندستگاه را درست کرده ورفع ایراد کرده

دستگاه فتوکپی شارپ ,ویا پرینتر hpخود را حتما باید روی یک میز صاف وطراز گذاشت

دستگاه فتوکپی شارپ را باید از نور مستقیم خورشیدمحافظت کرد

حتما در اتاقی که دستگاه فتوکپی شارپویا پرینتر hp را نصب میکنیر باید هوا کش داشته باشد

چرا دستگاه فتوکپی شارپ ویا پرینتر hpدیر اماده به کار میشود

اولین دلیل نداشتن تونر

دستگاه در جای نامناسب نصب باشد

درجه حرارت فیوزینگ پایین باشد

جنس نامرغوب تونر شارژ

شرکت پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

به هیچ عنوان به مشتری خود خرید کارتریج طرح را پیشنهاد نمیدهد نکته فقط در رستگاههای فتوکپی شارپ باید کارتریج فابریک باشد

در پرینتر کارتریجhpاگر کارتریج طرح  درجه ۲ ویا درجه۳ هم استفاده شود مشکلی پیش نخواهد امد

در پرینتر hpمیتوان برای صرفه جویی در هزینه کارتریج پرینتر HP را شارژ کرده

نکته باید کسی که شارژ پرینتر HPرا انجام میدهد تونر خوب ودرجه ۱ استفاده کند

در دستگاه فتوکپی شارپ در موقع تعمیر باید از اجناس استفاده شده در دستگاه همان لوازم  مصرفی مه درجه۱ استفاده شود

تونر شارژ ARGC یکی از بهترین تونر شارژ فتوکپی شارپ میباشد که امتحان خود را پس داده وبه هیچ عنوان دستگاه اور نمیشود

خطای F2در دستگاه فتوکپی شارپ از چه قطعات میتواند باشد

سوختن  چیپ کاریج فتوکپی شارپ

نداشتن تونر در کارتریج فتوکپی شارپ

نداشتن دولوپر

ریختن دولوپرطرح در یونیت تانک فتوکپی شارپ

سنسور تانک دستگاه فتوکپی شارپ خراب شده است

خطای H5در دستگاههای فتوکپی شارپ از چه چیزی میتواند باشد

خطای H5 در دستگاه فتوکپی شارپ میتواند داخل دستگاه ویا یونیت فیوزینگ کاغذ گیر کرده باشد

یا چرخ دنده فیوزینگ شکسته باشد

که برای رفع ایراد کاغذ را از دستگاه فتوکپی شارپ بیرون اورده و یک کد به دستگاه داده و دستگاه رفع ایراد میشود

جهت دادن کد به دستگاه فتوکپی شارپ با شماره تماس ۰۹۱۲۸۳۳۶۵۸۷ تماس بگیرید با تشکر ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

خطای F5 در دستگاه فتوکپی شارپ در چیست

خطای F5در دستگاه شارپ از یونیت اپتیکال میباشد وباید با تکنسین همانگ شود

جهت سرویس

خطای F1 در دستگاه غتوکپی شارپ در چیست

برای رفع ایراد در دستگاه فتوکپی شارپ باید موتور شیفتر دستگاه را باز کرده وسرویس کنید

برای خرید فتوکپی و  کارتریج hp و همچنین تعمیر پرینتر به شکل با کیفیت به نمایندگی شارپ ، پارسا سیستم مراجعه کنید.