خطایH4در دستگاه فتوکپی شارپar5516

خطایH4در دستگاه فتوکپی شارپar5516

ارور h4در دستگاه فتوکپی شارپar5516

خطای H4در فتوکپی شارپ ar5516

خطا ویا ارورH4در دستگاههای فتوکپی شارپ

معمولا از یونیت فیوزینگ میباشد

خطایH4در دمای زیاد فتوزینگ اتفاق می افتد

وقتی دما در فیوزینگ کپی شارپ بیش از حد بالا

رود ترموستات عمل میکند و اتصال فیوزینگ رو قطع

کرده و دستگاه دچار ارور و یاخطایH4میشود

برای برطرف خطای H4

برای برطرف کردن ارور H4در دستگاه

فتوکپی شارپar5516e

ابتدا وارد کد میشویم و با دادن عدد 14و زدن دکمه

استارت دستگاه فتوکپی شارپar 5516s

ریست میشود و خطایh4برطرف میشود

اگر خطا و یا ارورH4در دستگاه

فتوکپی شارپar 5516 e

بعد از ریست شدن درست نشد

دکمه ترموستات رو میزنیم و بعد کد ریست

دستگاه فتوکپی شارپar5516  رو میزنیم

وبعد از ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپar5516

درست میشود

اگر فتوکپی شارپar5516sدر این حالت درست نشد

در این صورت مین برد دستگاه دچار اشکال شده که

باید تماس گرفته شده با تکنسین

مین برد دستگاه فتوکپیدشارپ ar5516sرو تعمیر کرده

و بعد دستگاه فتوکپی شارپar 5516درست میشود

تعمیر فتوکپی شارپar5516s

خدماتفتوکپی شارپar5516

تعمیر فتوکپی شارپar5516e

خدمات فتوکپی شارپar5516

تعمیر فتوکپی شارپar6020 n

خدمات فتوکپی شارپar6023n

تعمیر فتوکپی شارپ ar6023n

خدمات فروش فتوکپی شارپar6020n

فروش کارتریج فتوکپی شارپar6020

خرید فتوکپی شارپar6020

فروش کارتریج تونر 6020n

خرید کارتریج فتوکپی شارپar6023dn

فروش کپی شارپar7024dn

کارتریج فتوکپی شارپar7024dn

فروش تونر کارتریج فتوکپی شارپar7024dn

تونر شارژ فتوکپی شارپar7024dn

دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

فروش کپی شارپ استوک کپی شارپ ar6023n

نمایندگی رسمی فتوکپی شارپar6020

نماینده فروش فتوکپی شارپar6020

نماینده تعمیر کپی شارپar6023n

تکنسین تعمیرات فتوکپی شارپar7024dn

فروش کارتریج فتوکپی شارپar6023dn

کارتریج طرح فتوکپی شارپar7024dn

فروش فتوکپی شارپBP80M31

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپBP80M31

کارتریج فروش فتوکپی شارپbp80m31

فروش کارتریج فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar7024dn

نمایندگی شارپbp80m31

تعمیر فتوکپی شارپar6023dn

نماینده کپی شارپar7024dn

فتوکپی شارپar6023n

شارپar6023n

فروش فتوکپی شارپarmc452

خرید استوک فتوکپی شارپar452n

خدمات پس از فروش کپی شارپ

خطایH4در دستگاه فتوکپی شارپar5516

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.