خطایH5در دستگاه فتوکپی شارپar6020

خطایH5در دستگاه فتوکپی شارپar6020

معمولا دما فیوزینگ  در دستگاه فتوکپی شارپ ar6020

بالا تر از حدمعمول میرود

و درون دستگاه فتوکپی شارپ  کاغذ گیر

میکند ارور ویا خطایH5 میزند

برای برطرف کردن خطایH5در دستگاه

فتوکپی شارپar6020  ابتدا باید وارد کد شده

و عدد 14 رو داده و ارور و خطایH5

در دستگاه فتوکپی شارپar6020 برطرف میشود

حتما قبل از کد دادن به دستگاه فتوکپی

شارپ ar6020n گیر کاغذ دستگاه را برطرف

کرده و کاغذ را از داخله فیوزینگ در میاوریم و دستگاه

فتوکپی شارپar6020 اماده کد دادن میشود

رفع خطایh5 در دستگاه فتوکپی شارپar6020

رفع ارور فتوکپی شارپar6020

تعمیر فتوکپی شارپ

فروش فتوکپی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ

خرید فتوکپی شارپ

نماینده شارپ

نمایندگی فتوکپی شارپ

نماینده فتوکپی شارپ

خدمات پس فروش فتوکپی شارپ

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپ

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپ

شارژ کارتریج فتوکپی شارپ

تعمیر فتوکپی شارپar6023dn

فروش فتوکپی شارپar6023

تعمیرات فتوکپی شارپar 6023dn

خرید فتوکپی شارپar6023n

نمایندگی رسمی شارپar6023dn

نمایندگی فتوکپی شارپar6023dn

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar6023dn

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپar6023n

شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپar6023n

تعمیر فتوکپی شارپ ar x201

فروش فتوکپی شارپar x201

تعمیرات فتوکپی شارپar x201

خرید فتوکپی شارپ ar x201

نماینده شارپarx201

نمایندگی فتوکپی شارپar x201

نماینده فتوکپی شارپarx201

خدمات پس فروش فتوکپی شارپarx201

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپarx201

سرویس فتوکپی شارپarx201

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپarx201

شارژ کارتریج فتوکپی شارپarx201

تعمیر فتوکپی شارپarx452n

تعمیر فتوکپی شارپ ar6020

فروش فتوکپی شارپar6020

تعمیرات فتوکپی شارپar6020

خرید فتوکپی شارپ ar6020

نماینده شارپar6020

نمایندگی فتوکپی شارپar6020

نماینده فتوکپی شارپar6020

خدمات پس فروش فتوکپی شارپar6020

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپar6020

سرویس فتوکپی شارپar6020

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپar6020

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

فتوکپی شارپ فروش فتوکپی شارپ

کارتریج hp05a

کارتریج HP80a

کارتریجHP85a

کارتربج فتوکپی شارپar6020

فروش فتوکپی شارپar6020

خرید فتوکپی شارپar6023

کارتربجHP83a

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.