خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

خطایH5در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

این خطا در دستگاه فتوکپی شارپ ar7024dn

فیوزینگ دستگاه میباشد

معمولا دما فیوزینگ در دستگاه فتوکپی شارپ ar7024dn

بالا تر از حدمعمول میرود

و درون دستگاه فتوکپی شارپ  کاغذ گیر

میکند ارور ویا خطایh5میزند

برای برطرف کردن خطایH5در دستگاه

فتوکپی شارپar7024dnابتدا باید وارد کد شده

و عدد 14 رو داده و ارور و خطای h5

در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn  برطرف میشود

حتما قبل از کد دادن به دستگاه فتوکپی

شارپ ar 7024dnگیر کاغذ دستگاه را برطرف

کرده و کاغذ را از داخله فیوزینگ در میاوریم و دستگاه

فتوکپی شارپar7024dn اماده کد دادن میشود

رفع خطایh5 در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

رفع ارور فتوکپی شارپar 7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ

فروش فتوکپی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ

خرید فتوکپی شارپ

نماینده شارپ

نمایندگی فتوکپی شارپ

نماینده فتوکپی شارپ

خدمات پس فروش فتوکپی شارپ

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپ

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپ

شارژ کارتریج فتوکپی شارپ

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

فروش فتوکپی شارپar7024dn

تعمیرات فتوکپی شارپar 7024dn

خرید فتوکپی شارپar7024 dn

نمایندگی رسمی شارپae7024dn

نمایندگی فتوکپی شارپar7024dn

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar7024dn

سرویس فتوکپی شارپar7024dn

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپar7024dn

شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar x202

فروش فتوکپی شارپar x202

تعمیرات فتوکپی شارپar x202

خرید فتوکپی شارپ ar x202

نماینده شارپarx202

نمایندگی فتوکپی شارپar x202

نماینده فتوکپی شارپarx202

خدمات پس فروش فتوکپی شارپarx202

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپarx202

سرویس فتوکپی شارپarx202

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپarx202

شارژ کارتریج فتوکپی شارپarx202

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar6020

فروش فتوکپی شارپar6020

تعمیرات فتوکپی شارپar6020

خرید فتوکپی شارپ ar6020

نماینده شارپar6020

نمایندگی فتوکپی شارپar6020

نماینده فتوکپی شارپar6020

خدمات پس فروش فتوکپی شارپar6020

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپar6020

سرویس فتوکپی شارپar6020

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپar6020

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیرفتوکپی شارپ فروش فتوکپی شارپ

کارتریج hp05a

کارتریج HP80a

کارتریجHP85a

کارتربجHP83a

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.