خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپarx201

خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپarx201

 

دما فیوزینگ  در دستگاه فتوکپی شارپ ar x201

بالا تر از حدمعمول میرود

و درون دستگاه کپی شارپ  کاغذ گیر

میکند ارور ویا خطایH5 میزند

برطرف کردن خطایH5در دستگاه

فتوکپی شارپarx201  ابتدا باید وارد کد شده

و عدد 14 رو داده و ارور و خطایH5

دستگاه فتوکپی شارپarx 201 برطرف میشود

حتما قبل از کد دادن به دستگاه فتوکپی

شارپ ar x201 گیر کاغذ دستگاه را برطرف

کنیم و کاغذ را از داخله فیوزینگ در میاوریم و دستگاه

فتوکپی شارپar x201 اماده کد دادن میشود

رفع خطایH5 در دستگاه فتوکپی شارپarx201

رفع ارور فتوکپی شارپarx201

تعمیر فتوکپی شارپ

فروش فتوکپی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ

خرید فتوکپی شارپ

نماینده شارپ

نمایندگی فتوکپی شارپ

نماینده فتوکپی شارپ

خدمات پس فروش فتوکپی شارپ

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپ

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپ

شارژ کارتریج فتوکپی شارپ

تعمیر فتوکپی شارپBP80M31

فروش فتوکپی شارپbp80m31

تعمیرات فتوکپی شارپbp80m31

خرید فتوکپی شارپBP80M31

نمایندگی رسمی شارپBP80M31

نمایندگی فتوکپی شارپBP80M31

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپBP80M31

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپBP80M31

شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپBP80M31

تعمیر فتوکپی شارپ ar x201

فروش فتوکپی شارپar x201

تعمیرات فتوکپی شارپar x201

خرید فتوکپی شارپ ar x201

نماینده شارپarx201

نمایندگی فتوکپی شارپar x201

نماینده فتوکپی شارپarx201

خدمات پس فروش فتوکپی شارپarx201

خدمات و تعمیرات فتوکپی arx201

خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپarx201

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپarx201

شارژ کارتریج  فتوکپی شارپarx201

تعمیر فتوکپی شارپarx452n

تعمیر فتوکپی شارپ ar6020

فروش فتوکپی شارپar6020

تعمیرات فتوکپی شارپar6020

خرید فتوکپی شارپ ar6020

نماینده شارپar6020

نمایندگی فتوکپی شارپar6020

خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپarx201

خدمات پس فروش فتوکپی شارپar6020

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپar6020

سرویس فتوکپی شارپar6020

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپar6020

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar7024

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

فتوکپی شارپ

فروش فتوکپی شارپar7024n

کارتریج hp05a

کارتریج HP80a

کارتریجHP85a

کارتربج کپی شارپar6020

فروش کپی شارپar6020

خرید فتوکپی  شارپar6023

کرتریجHP83a

کارتریجbp80m31

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.