خطاH5در فتوکپی شارپar x180

خطاH5در فتوکپی شارپar x180

ایراد دستگاه فتوکپی شارپh5در دستگاه فتوکپی شارپ

arx180

از چه قسمتی از دستگاه فتوکپی شارپ میباشد ؟

معمولا خطای H5 در دستگاه فتوکپی شارپar x180

از قسمت فیوزینگ فتوکپی شارپ میباشد

برای برطرف کردن ایراد h5در دستگاه فتوکپی

شارپar x180

ابتدا باید کاغذ گیر کرده در دستگاه فتوکپی شارپ arx180

را در بیاوریم و بعد از دراوردن کاغذ

درب دستگاه فتوکپی شارپar x180را بسته و

دستگاه کپی شارپ را کد میدهیم

بعد از کد دادن به دستگاه فتوکپی شارپ ar x180

کد 14رو اجرا میکنیم و دستگاه شارپ خطا و یا ارورh5

برطرف میشود

در بعضی از مواقع با دادن کد به دستگاه

فتوکپی شارپ arx180 خطا و یا ارورH5برطرف

نشد ایراد از مین برد دستگاه فتوکپی شارپarx180

میباشد که حتما مین برد رو برای تعمیر به تکنسین داده و

مین برد دستگاه فتوکپی شارپ را بر طرف کنیم

تعمیر فتوکپی شارپar 5516

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar x180

تعمیر فتوکپی شارپarx180

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپar 7024dn

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپ ar6020

تعمیر فتوکپی شارپar 6020

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar 6023dn

تعمیر فتوکپی شارپar6023dn

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپ BP80M31

تعمیر فتوکپی شارپBP80M31

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپarx180

فروش فتوکپی شارپ ar 5516 e

کارتربج تونر فتوکپی شارپar 5516

فروش فتوکپی شارپ استوک mx452

کارتریج تونر فتوکپی شارپar mx452 n

فروش فتوکپی شارپar 2120j

کارتریج تونر شارپ2120j

کارتریج فتوکپی شارپar 6020

فروش کارتریج فتوکپی شارپar 6020

کارتریج فتوکپی شارپar 6023 dn

فروش فتوکپی شارپar6023 dn

کارتریج فتوکپی شارپar7024dn

فروش فتوکپی شارپar7024dn

فروش فتوکپی شارپBP80M31

کارتریج فتوکپی شارپBP80M31

کارتریج تونر فتوکپی شارپar x230

فروش فتوکپی شارپar x230n

کارتریج فتوکپی شارپar x230n

فروش فتوکپی شارپاستوک ar264

کارتریج تونر فتوکپی شارپar264

فروش فتوکپی شارپar m205

کارتریج فتوکپی شارپ ar m205

فروش فتوکپی شارپar5316

کارتریج فتوکپی ar5316

فروش کارتریج ar 202

فروش کارتریج تونرar016

کارتربج تونر دستگاه فتوکپی شارپar x202

فروش فتوکپی شارپar x202

کارتریج تونر فتوکپی شارپarx201

فروش دستگاه فتوکپی شارپar x201

تعمیر فتوکپی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ

خطاH5در فتوکپی شارپar x180

 

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.