رفع کردن گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپar6020

رفع کردن گیر کاغذ در دستگاه

فتوکپی شارپar6020

ابتدا از کاغذی که داخله دستگاه فتوکپی شارپar6020

میگذاریم باید مطمعن شویم

اگر جنس کاغذی که داخله دستگاه کپی شارپ

ar6020 میگذاریم از 80گرم پایینتر یا بالاتر باشد

یکی از دلایل گیر کاغذ در دستگاه

فتوکپی شارپ میباشد

حتما جنس کاغذ باید خوب و وزن کاغذی

که دردون کاست دستگاه فتوکپی شارپ

ar 6020 میگذاریم 80 گرم باشد

سعی کنیم از کاغذ پشت رو استفاده نکنیم

چون باعث میشود هم گیر کاغذ اتفاق بی افتد

و هم درام فتوکپی شارپar6020دچار خط

افتادگی میشود که در طول زمان کیفیت کپی

شارپ افت پیدا میکند

دلیل دیگر گیر کاغذ در فتوکپی شارپar6020

ناخنک فیوزینگ کپی 6020میباشد

اگر ناخنک دستگاه فتوکپی شارپar 6020

شکسته شده باشد کاغذ درون فیوزینگ گیر کرده و

به صورت باد بزنی در میاد کاغذ

برای برطرف کردن رفع گیر کاغذ در کپی شارپar6020

ناخنک فیوزینگ کپی شارپ را تعویض کرده

و گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپ ar6020

برطرف میشود

تعمیر فتوکپی شارپ ar 6020

فروش فتوکپی شارپar 6020

قطعات فتوکپی شارپar6020n

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020n

نمایندگی فروش دستگاه فتوکپی شارپ

فروش کارتریج دستگاه فتوکپی شارپ

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020 n

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپar6020n

قیمت تعویض لوازم فیوزینگ ar6020

تعمیر فتوکپی شارپ در تهران

تعمیرات فتوکپی شارپar6020

فروش کپی شارپar6020

کپی شارپar6020

رفع کردن گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپar6020

تعمیر فتوکپی شارپ ar 6023dn

فروش فتوکپی شارپar 6023dn

قطعات فتوکپی شارپar6023dn

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6023dn

نمایندگی فروش دستگاه فتوکپی شارپ ar6023dn

فروش کارتریج دستگاه فتوکپی شارپar6023dn

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6023

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپar6023n

قیمت تعویض لوازم فیوزینگ ar6023dn

تعمیر فتوکپی شارپ در تهران ar6023dn

تعمیرات فتوکپی شارپar6023dn

فروش کپی شارپar6023dn

کپی شارپar6023dn

نمایندگی فتوکپی شارپ در تهران

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar6020

نماینده فروش کارتربج فابریک در غرب تهران

نماندگی رسمی فتوکپی شارپ در تهران

خدمات پس از فروش

سرویس فتوکپی شارپar6920

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.