رفع گیر کاغذ در فتوکپی شارپar6023dn

رفع گیر کاغذ در فتوکپی

شارپar6023dn

 

ابتدا از کاغذی که داخله دستگاه فتوکپی شارپar6023dn

میگذاریم باید مطمعن شویم

اگر جنس کاغذی که داخله دستگاه کپی شارپ

ar6023dn  میگذاریم از 80گرم پایینتر یا بالاتر باشد

یکی از دلایل گیر کاغذ در دستگاه

فتوکپی شارپ میباشد

حتما جنس کاغذ باید خوب و وزن کاغذی

که دردون کاست دستگاه فتوکپی شارپ

ar 6023dn میگذاریم 80 گرم باشد

سعی کنیم از کاغذ پشت رو استفاده نکنیم

چون باعث میشود هم گیر کاغذ اتفاق بی افتد

و هم درام فتوکپی شارپar6023dn   دچار خط

افتادگی میشود که در طول زمان کیفیت کپی

شارپ افت پیدا میکند

دلیل دیگر گیر کاغذ در فتوکپی شارپar6023dn

ناخنک فیوزینگ کپی AR6023DNمیباشد

اگر ناخنک دستگاه فتوکپی شارپar 6023dn

شکسته شده باشد کاغذ درون فیوزینگ گیر کرده و

به صورت باد بزنی در میاد کاغذ

برای برطرف کردن رفع گیر کاغذ در کپی شارپar6023dn

ناخنک فیوزینگ کپی شارپ را تعویض کرده

و گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپ ar6023dn

برطرف میشود

تعمیر فتوکپی شارپ ar 6023dn

فروش فتوکپی شارپar 6023dn

قطعات فتوکپی شارپar6023dn

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6023dn

نمایندگی فروش دستگاه فتوکپی شارپ

فروش کارتریج دستگاه فتوکپی شارپ

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6023dn

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپar6023dn

قیمت تعویض لوازم فیوزینگ ar6023dn

تعمیر فتوکپی شارپ در تهران

تعمیرات فتوکپی شارپar6023dn

فروش کپی شارپar6023dn

کپی شارپar6023dn

رفع کردن گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپar6023 dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar 6020

فروش فتوکپی شارپar 6020

قطعات فتوکپی شارپar6020

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020n

نمایندگی فروش دستگاه فتوکپی شارپ ar6020n

فروش کارتریج دستگاه فتوکپی شارپar6020n

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020n

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپar6020n

قیمت تعویض لوازم فیوزینگ ar6020n

تعمیر فتوکپی شارپ در تهران ar6020n

تعمیرات فتوکپی شارپar6020n

فروش کپی شارپar6020n

کپی شارپar6020

نمایندگی فتوکپی شارپ در تهران

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar6023dn

نماینده فروش کارتربج فابریک در غرب تهران

نماندگی رسمی کپی شارپ در تهران

خدمات پس از فروش

سرویس فتوکپی شارپ

رفع گیر کاغذ در فتوکپی شارپar6023dn

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.