سرویس دستگاه فتوکپی شارپ

طریقه سرویس دستگاه فتوکپی شارپ

معمولا مشتری برای خرابی دستگاه کپی شارپ تماس میگرد

اعلام خرابی میکند

مثال :دستگاه فتوکپی شارپar 6020گیر کاغذ دارد

ویا دستگاه فتوکپی شارپar 6020خطایF2میزند

فتوکپی شارپar 6023nخطایH5میزند

دستگاه فتوکپی شارپar 7024dخطایu2میزند

فتوکپی شارپar5516خطا و یاارورF5میزند

و دستگاه فتوکپی شارپ ar 6020خطایL4میزند

ویا دستگاه فتوکپی شارپ AR6020خطای L3میزند

ووووو……

سرویس فتوکپی شارپ که مشتری تماس گرفته

برای رفع ایراد مشتری ابتدا ارور و یا خطای مربوط به

کپی شارپ را برطرف نموده و ارور و خطا رو بر

طرف کرده مثال خطای f2با ثانویه 04

برای این خطا روی فتوکپی شارپar 6020

ارورF2با ثانویه04معمولا  فتوکپی شارپar 6020

احتیاج به تعویض دولوپر دارد

برای رفع خطای f2ابتدا از طریقه کد دادن ایراد را

برطرف کرده و اگر مجدد ایراد دوباره تکرار شد

حتما باید دولوپر فتوکپی ۶۰۲۰ را تعویض کرده

و رفع خطا کرده

بعد از اینکه خطای F2در دستگاه فتوکپی

شارپAR6020را برطرف کردیم میرویم سراغ

سرویس دیگر فتوکپی شارپar 6020

در سرویس دستگاه فتوکپی شارپ ar6020 معمولا ابتدا

اپتیکال کپی را سرویس کرده

بعد از سرویس اپتیکال وccd سرویس مسیر عبور کاغذ رو انجام

میدهیم سرویس مسیر عبور کاغذشامل:

سرویس پیپرفید پیکاپها و سرویس رولر psو سرویس سنسورها

سرویس فیوزینگ و سرویس فینیشر و رولر خروجی

سرویس فیوزینگ  فتوکپی شارپar6020 جز

نقاط مهم دستگاه میباشد که معمولا ایرادات زیادی از جمله

گیر کاغذ و یا پاک شدن تصویر و خطاها

و یا ارورهایHکه میتواند از قسمت فیوزینگ

دستگاه فتوکپی شارپ باشد معمولا در فیوزینگ دستگاه

فتوکپی شارپar6020ناخنک ها شکسته میشود

که برای رفع گیر کاغذ حتما ناخنک شکسته شده را حتما

تعویض کرده و هیترولر و پرس رولر دستگاه کپی شارپ را

سرویس کرده

به این ترتیب سرویس دستگاه فتوکپی شارپ انجام میشود

در نوشته های بعدی حتما در مورد خطاها صحبت میکنیم

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.