فروش دستگاه فتوکپی شارپ استوک با گارانتی

فروش دستگاه فتوکپی  شارپ استوک با گارانتی

فروش دستگاه فتوکپی شارپ استوک  با گارانتی فتوکپی

شارپ استوک را که خریداری کرده اگر در طول ۶ ماه خراب شود

هبچ هزینه ای در بر ندارد تکنسین ماشین های اداری

وظیفه دارد برود داخله سایت مشتری دستگاه فتوکپی استوک را سرویس و

تعمیر کرده وعین روز اول به مشتری تحویل داده

دستگاه فتوکپی شارپ استوک را تعمیر وهیچ گونه هزینه ای در بر ندارد

توجه داشته باشید اگر از کاغذ استفاده شده در

دستگاه فتوکپچی شارپ استفاده شودودرام فتوکپی شارپ  خط بیافتد

به هیچ عنوان گارانتی ندارد وهزینه برعهده مشتری میباشد

فروش استوک فتوکپی شار پ استوک رو میزی

فروش استوک فتوکپی شارپ سرعت بالا

تعمیر فتوکپی استوک سرعت بالا

تعمیر فتوکپی استوک رو میزی شارپ

فروش دستگاه فتوکپی شارپ استوک با گارانتی

فروش دستگاه فتوکپی شارپ استوک با گارانتی فتوکپی شارپ استوک

را که خریداری کرده اگر در طول ۶ ماه خراب شود

هبچ هزینه ای در بر ندارد تکنسین ماشین های اداری

وظیفه دارد برود داخله سایت مشتری دستگاه فتوکپی استوک را سرویس و

تعمیر کرده وعین روز اول به مشتری تحویل داده

دستگاه فتوکپی شارپ استوک را تعمیر وهیچ گونه هزینه ای در بر ندارد

توجه داشته باشید اگر از کاغذ استفاده شده در دستگاه فتوکپچی

شارپ استفاده شودودرام فتوکپی شارپ خط بیافتد

به هیچ عنوان گارانتی ندارد وهزینه برعهده مشتری میباشد

فروش استوک فتوکپی شار پ استوک رو میزی

فروش استوک فتوکپی شارپ سرعت بالا

تعمیر فتوکپی استوک سرعت بالا

تعمیر فتوکپی استوک رو میزی شارپ

فروش دستگاه فتوکپی شارپ استوک با گارانتی

فروش دستگاه فتوکپی شارپ استوک با گارانتی فتوکپی

شارپ استوک را که خریداری کرده اگر در طول ۶ ماه خراب شود

خرید فتوکپی و  کارتریج hp و تعمیر پرینتر های خودتان را به نمایندگی شارپ شرکت پارسا  در خیابان بهار ، برج بهار بسپارید.