درخواست قیمت
جهت اطلاع از آخرین مدل های فتوکپی شارپ ، شرایط فروش ، قیمت ها و اطلاعات  و مشاوره خرید و پشتیبانی با شماره های ۷۷۶۸۳۴۸۱ – ۷۷۶۸۲۷۳۹تماس بگیرید

فروش دستگاه فتوکپی شارپ,وریکو با گارانتی اصلی پارساسیستم نماینده مادیران

دستگاه فتوکپی مدل AR-6023

فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A4 :::
سرعت کپی / چاپ در دقیقه ۳۰cpm/20ppm:::امکان نصب فیدر جانبی ۱۰۰برگی
جهت تغذیه خودکار سند:::ظرفیت کاغذ ۳۵۰ برگ استاندارد
و قابل افزایش تا ۱۸۵۰ برگ:::قابلیت کپی از دوطرف کارت شناسایی روی یک سمت
کاغذ بدون نیاز به برگرداندن کاغذ:::انتخاب کاغذ/ بزرگ نمایی به صورت اتوماتیک:::تغییر اتوماتیک
کاست کاغذ:::حافظه ۶۴ مگابایت، امکان ارتقاء تا ۱۹۲ مگابایت:::چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح ۶۰۰dpi

فروش دستگاه فتوکپی شارپ,وریکو با گارانتی اصلی پارساسیستم نماینده مادیران

دستگاه فتوکپی مدل AR-6023

فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A4 ::: سرعت کپی / چاپ در دقیقه ۳۰cpm/20ppm:::امکان نصب فیدر جانبی ۱۰۰برگی جهت تغذیه خودکار سند:::ظرفیت کاغذ ۳۵۰ برگ استاندارد و قابل افزایش تا ۱۸۵۰ برگ:::قابلیت کپی از دوطرف کارت شناسایی روی یک سمت کاغذ بدون نیاز به برگرداندن کاغذ:::انتخاب کاغذ/ بزرگ نمایی به صورت اتوماتیک:::تغییر اتوماتیک کاست کاغذ:::حافظه ۶۴ مگابایت، امکان ارتقاء تا ۱۹۲ مگابایت:::چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح ۶۰۰dpi
خرید فتوکپی

فروش دستگاه فتوکپی شارپ,وریکو با گارانتی اصلی پارساسیستم نماینده مادیران

دستگاه فتوکپی مدل AR-6023

فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A4 :::
سرعت کپی / چاپ در دقیقه ۳۰cpm/20ppm:::امکان نصب فیدر
جانبی ۱۰۰برگی جهت تغذیه خودکار سند:::ظرفیت کاغذ ۳۵۰ برگ استاندارد
و قابل افزایش تا ۱۸۵۰ برگ:::قابلیت کپی از دوطرف کارت شناسایی روی یک
سمت کاغذ بدون نیاز به برگرداندن کاغذ:::انتخاب کاغذ/
بزرگ نمایی به صورت اتوماتیک:::تغییر اتوماتیک کاست کاغذ:::حافظه ۶۴ مگابایت،
امکان ارتقاء تا ۱۹۲ مگابایت:::چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح ۶۰۰dpi

فروش دستگاه فتوکپی شارپ,وریکو با گارانتی اصلی پارساسیستم نماینده مادیران

دستگاه فتوکپی مدل AR-6023

فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A4 ::: سرعت کپی / چاپ در دقیقه ۳۰cpm/20ppm:::امکان نصب فیدر جانبی ۱۰۰برگی جهت تغذیه خودکار سند:::ظرفیت کاغذ ۳۵۰ برگ استاندارد و قابل افزایش تا ۱۸۵۰ برگ:::قابلیت کپی از دوطرف کارت شناسایی روی یک سمت کاغذ بدون نیاز به برگرداندن کاغذ:::انتخاب کاغذ/ بزرگ نمایی به صورت اتوماتیک:::تغییر اتوماتیک کاست کاغذ:::حافظه ۶۴ مگابایت، امکان ارتقاء تا ۱۹۲ مگابایت:::چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح ۶۰۰dpi

فروش دستگاه فتوکپی شارپ,وریکو با گارانتی اصلی پارساسیستم نماینده مادیران

دستگاه فتوکپی مدل AR-6020

فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A4 ::: سرعت کپی
/ چاپ در دقیقه ۳۰cpm/20ppm:::امکان نصب فیدر جانبی ۱۰۰برگی جهت
تغذیه خودکار سند:::ظرفیت کاغذ ۳۵۰ برگ استاندارد و قابل افزایش تا ۱۸۵۰ برگ:::قابلیت کپی از دوطرف
کارت شناسایی روی یک سمت کاغذ بدون نیاز به برگرداندن کاغذ:::انتخاب کاغذ/ بزرگ نمایی
به صورت اتوماتیک:::تغییر اتوماتیک کاست کاغذ:::حافظه ۶۴ مگابایت، امکان ارتقاء تا ۱۹۲ مگابایت:::چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح ۶۰۰dpi
فروش دستگاه فتوکپی شارپ,وریکو با گارانتی اصلی پارساسیستم نماینده مادیران

فروش دستگاه فتوکپی شارپ,وریکو با گارانتی اصلی پارساسیستم نماینده مادیران

دستگاه فتوکپی مدل AR-6020

فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A4 ::: سرعت کپی / چاپ در دقیقه ۳۰cpm/20ppm:::امکان نصب فیدر جانبی ۱۰۰برگی جهت تغذیه خودکار سند:::ظرفیت کاغذ ۳۵۰ برگ استاندارد و قابل افزایش تا ۱۸۵۰ برگ:::قابلیت کپی از دوطرف کارت شناسایی روی یک سمت کاغذ بدون نیاز به برگرداندن کاغذ:::انتخاب کاغذ/ بزرگ نمایی به صورت اتوماتیک:::تغییر اتوماتیک کاست کاغذ:::حافظه ۶۴ مگابایت، امکان ارتقاء تا ۱۹۲ مگابایت:::چاپ مبتنی بر میزبان با وضوح ۶۰۰dpi