پیکاپ

فروش قطعات و مواد مصرفی – ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

لوازم ویدک ومین برد دستگاههای Ar6020.Ar 6023.Arx180.Ar201.ar231,ar5516

,…….به کلیه استانها با قیمت مناسب در کمترین زمان وهزینه ارسالی

رایگان به عهده ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران میباشد

درام ۲۰۲ ar-دولوپر۲۰۲ar بلید ۰۰۰۹-درام ۲۳۵arدرام

۰۲۱ -تونر ۰۲۱ تونر ۲۰۲-تونر ۰۱۶- تونر ۲۳۸-وتونرAR۴۵۲ تونر

کارتریج hp

mx452-درام۴۵۲-دولوپر  دستگاه شارپ AR۶۰۲۰-دولوپر دستگاه ۶۰۲۳AR- تونر

دستگاه شارپ ۶۰۲۳ AR- تونر دستگاه شارپ  ۵۱۲۷ AR-تونر دستگاه فتوکپی شارپ۴۲۰u-

تونردستگاه فتوکپی x180 -تونر دستگاه فتوکپی شارپ AR 5516-تونر فتوکپی شارپ ARM205-

درام دستگاه فتوکپیAR6023N -درام دستگاه شارپ ARX180وانواع یونیته دستگاه تعمیر فتوکپی شارپ از قبیل

یونیت فیوزینگ شارپ ۶۰۲۰-شارپ۶۰۲۳-شارپ۱۱۱۸ شارپ۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ شارپx180شارپ۲۰۱-شارپ۲۳۱

یونیت بای پس دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ ۶۰۲۰-شارپ۶۰۲۳-شارپ۱۱۱۸ شارپ۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ شارپx180شارپ۲۰۱-شارپ۲۳۱

یونیت تانک

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ  ۶۰۲۰ AR-شارپ ۶۰۲۳ AR-شارپ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ ARشارپ ARX180شارپ۲۰۱ AR-شارپAR۲۳۱

یونیت درایو

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ ۶۰۲۰AR-شارپ۶۰۲۳ AR-شارپ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲AR شارپ۱۸۰ ARXشارپ۲۰۱ AR-شارپAR۲۳۱

یونیت لیزر

تعمیر پرینتر

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ AR۶۰۲۰-شارپAR۶۰۲۳-شارپ ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ ARشارپ ARX180 شارپAR۲۰۱-شارپAR۲۳۱

یونیت پیپر فید

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ AR۶۰۲۰-شارپAR۶۰۲۳-شارپ  ۱۱۱۸ AR شارپAR۵۳۱۶

شارپAR۴۵۲ شارپx180 AR شارپAR۲۰۱-شارپAR۲۳۱

تونر درام دولوپر

تعمیرات فتوکپی شارپ

شارپ AR۶۰۲۰-شارپAR۶۰۲۳-شارپAR۱۱۱۸ شارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ AR شارپARx180

شارپAR۲۰۱-شارپAR۲۳۱

وکلیه لوازم وقطعات اصلی وفابریک

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ ۶۰۲۰ AR-شارپ ۶۰۲۳ ARشارپ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپAR۴۵۲ شارپ ARX180

شارپAR۲۰۱-شارپAR۲۳۱

خرید فتوکپی و  کارتریج hp و تعمیر پرینتر هایتان را به نمایندگی شارپ پارسا سیستم در خیابان بهار،برج بهار بسپارید.

فروش قطعات و مواد مصرفی – ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

ماشینهای اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران ارسال یدک ودستگاههای فتوکپی به تمامی نقاط ایران

تمامی اجناس لوازم یدکی ارسال شده توسط ماشین های اداری پارسا سیستم

نمایندگی شارپ ولوازم مصرفی شارپ شامل گارانتی میباشد

فروش لوارم مصرفی شارپ ار قبیل

درام ar202

دولوپرar202

بلید -تیک اپ رولر -پیکاپ- هیت رولر پرس رولر چرخ دندهای درایو کلاجPSوناخنک

هم فابریک موجود میباشد هم طرح درجه یک که فرق فابریک

و درجه یک در قیمت و کیفیت قطعات فتوکپی شارپ میباشد

هزینه ارسالی یدک و لوازم مصرفی دستگاه فتوکپی شارپ

از قبیل تونر ۲۰۲ و تونر ۰۲۱ وتونر ۰۲۳۵ وتونر ۲۳۸ وشارژتونر دستگاهای فتوکپی شارپ به صورت رایگان میباشد

درام ۲۰۲ ar-دولوپر۲۰۲ar بلید ۰۰۰۹-درام ۲۳۵arدرام

۰۲۱ -تونر ۰۲۱ تونر ۲۰۲-تونر ۰۱۶- تونر ۲۳۸-وتونرAR۴۵۲ تونر

mx452-درام۴۵۲-دولوپر دستگاه شارپ AR۶۰۲۰-دولوپر دستگاه ۶۰۲۳AR- تونر

دستگاه شارپ ۶۰۲۳ AR- تونر دستگاه شارپ ۵۱۲۷ AR-تونر دستگاه فتوکپی شارپ۴۲۰u-

تونردستگاه فتوکپی x180 -تونر دستگاه فتوکپی شارپAR 5516-تونر فتوکپی شارپARM205-

درام دستگاه فتوکپیAR6023N -درام دستگاه شارپ ARX180وانواع یونیته دستگاه فتوکپی شارپ از قبیل

یونیت فیوزینگ شارپ ۶۰۲۰-شارپ۶۰۲۳-شارپ۱۱۱۸ شارپ۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ شارپx180شارپ۲۰۱-شارپ۲۳۱

یونیت بای پس دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ ۶۰۲۰-شارپ۶۰۲۳-شارپ۱۱۱۸ شارپ۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ شارپx180شارپ۲۰۱-شارپAR231

 

فروش قطعات و مواد مصرفی – ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

یونیت تانک

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ ۶۰۲۰ AR-شارپ ۶۰۲۳ AR-شارپ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ ARشارپ ARX180شارپ۲۰۱ AR-شارپAR۲۳۱

یونیت درایو

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ ۶۰۲۰AR-شارپ۶۰۲۳ AR-شارپ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲AR شارپ۱۸۰ ARXشارپ۲۰۱ AR-شارپAR۲۳۱

یونیت لیزر

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ AR۶۰۲۰-شارپAR۶۰۲۳-شارپ ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ ARشارپ ARX180 شارپAR۲۰۱-شارپAR۲۳۱

یونیت پیپر فید

دستگاهای فتوکپی sharp

شارپ AR۶۰۲۰-شارپAR۶۰۲۳-شارپ ۱۱۱۸ AR شارپAR۵۳۱۶

شارپAR۴۵۲ شارپx180 AR شارپAR۲۰۱-شارپAR۲۳۱

تونر درام دولوپر

تعمیرات فتوکپی شارپ

شارپ AR۶۰۲۰-شارپAR۶۰۲۳-شارپAR۱۱۱۸ شارپAR۵۳۱۶

شارپ۴۵۲ AR شارپARx180

شارپAR۲۰۱-شارپAR۲۳۱

وکلیه لوازم وقطعات اصلی وفابریک

دستگاهای فتوکپی شارپ

شارپ ۶۰۲۰ AR-شارپ ۶۰۲۳ ARشارپ۱۱۱۸ ARشارپAR۵۳۱۶

شارپAR۴۵۲ شارپ ARX180

شارپAR۲۰۱-شارپ

فروش قطعات و مواد مصرفی – ماشین های اداری پارسا سیستم نماینده رسمی مادیران

درام شارپ

یونیت تانک و یونیت فیوزینگ یونیت درایو دستگاهای فتوکپی شارپ مدلar6020-ar6023-arx180-ar5516-ar201-arm205-ar231

ویونیت لیزر وپولیگان موتور چرخ دندهای درایو موجود میباشد

کارتریجهای اورجینال وطرح جنس عالی ودرام ودولوپر وبلید باگارنتی موجود میباشد

برای اطلاع ازقیمتهای لوازم یدکی و مصرفی دستگاهای فتوکپی شارپ

ar6020.ar6023-arx180-arx200-ar5516-ar201-,ar231

باتلفن -۷۷۶۸۳۴۸۱-۷۷۶۸۲۷۳۹ تماس بگیرید