خطاH5در فتوکپی شارپar x202

خطاH5در فتوکپی شارپar x202

خطاH5در فتوکپی شارپar x202

 

معمولا دما فیوزینگ  در دستگاه فتوکپی شارپ arx202

بالا تر از حدمعمول میرود

و درون دستگاه فتوکپی شارپ  کاغذ گیر

میکند ارور ویا خطایh5میزند

برای برطرف کردن خطایH5در دستگاه

فتوکپی شارپarx202ابتدا باید وارد کد شده

و عدد 14 رو داده و ارور و خطای h5

در دستگاه فتوکپی شارپarx202  برطرف میشود

حتما قبل از کد دادن به دستگاه فتوکپی

شارپ ar x202گیر کاغذ دستگاه را برطرف

کرده و کاغذ را از داخله فیوزینگ در میاوریم و دستگاه

فتوکپی شارپarc202اماده کد دادن میشود

رفع خطایh5 در دستگاه فتوکپی شارپarx202

رفع ارور فتوکپی شارپar x202

تعمیر فتوکپی شارپ

فروش فتوکپی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ

خرید فتوکپی شارپ

نماینده شارپ

نمایندگی فتوکپی شارپ

نماینده فتوکپی شارپ

خدمات پس فروش فتوکپی شارپ

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپ

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپ

شارژ کارتریج فتوکپی شارپ

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

فروش فتوکپی شارپar7024dn

تعمیرات فتوکپی شارپar 7024dn

خرید فتوکپی شارپar7024 dn

نمایندگی رسمی شارپae7024dn

نمایندگی فتوکپی شارپ

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar7024dn

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپar7024dn

شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar x202

فروش فتوکپی شارپar x202

تعمیرات فتوکپی شارپar x202

خرید فتوکپی شارپ ar x202

نماینده شارپarx202

نمایندگی فتوکپی شارپar x202

نماینده فتوکپی شارپarx202

خدمات پس فروش فتوکپی شارپarx202

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپarx202

سرویس فتوکپی شارپarx202

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپarx202

شارژ کارتریج فتوکپی شارپarx202

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar6020

فروش فتوکپی شارپar6020

تعمیرات فتوکپی شارپar6020

خرید فتوکپی شارپ ar6020

نماینده شارپar6020

نمایندگی فتوکپی شارپar6020

نماینده فتوکپی شارپar6020

خدمات پس فروش فتوکپی شارپar6020

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپar6020

سرویس فتوکپی شارپar6020

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپar6020

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیرفتوکپی شارپ فروش فتوکپی شارپ

کارتریج hp05a

کارتریج HP80a

کارتریجHP85a

کارتربجHP83a

خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

خطاH5در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

خطایH5در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

این خطا در دستگاه فتوکپی شارپ ar7024dn

فیوزینگ دستگاه میباشد

معمولا دما فیوزینگ در دستگاه فتوکپی شارپ ar7024dn

بالا تر از حدمعمول میرود

و درون دستگاه فتوکپی شارپ  کاغذ گیر

میکند ارور ویا خطایh5میزند

برای برطرف کردن خطایH5در دستگاه

فتوکپی شارپar7024dnابتدا باید وارد کد شده

و عدد 14 رو داده و ارور و خطای h5

در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn  برطرف میشود

حتما قبل از کد دادن به دستگاه فتوکپی

شارپ ar 7024dnگیر کاغذ دستگاه را برطرف

کرده و کاغذ را از داخله فیوزینگ در میاوریم و دستگاه

فتوکپی شارپar7024dn اماده کد دادن میشود

رفع خطایh5 در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

رفع ارور فتوکپی شارپar 7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ

فروش فتوکپی شارپ

تعمیرات فتوکپی شارپ

خرید فتوکپی شارپ

نماینده شارپ

نمایندگی فتوکپی شارپ

نماینده فتوکپی شارپ

خدمات پس فروش فتوکپی شارپ

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپ

سرویس فتوکپی شارپ

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپ

شارژ کارتریج فتوکپی شارپ

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

فروش فتوکپی شارپar7024dn

تعمیرات فتوکپی شارپar 7024dn

خرید فتوکپی شارپar7024 dn

نمایندگی رسمی شارپae7024dn

نمایندگی فتوکپی شارپar7024dn

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar7024dn

سرویس فتوکپی شارپar7024dn

فروش کارتریج تونر فتوکپی شارپar7024dn

شارژ کارتریج تونر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar x202

فروش فتوکپی شارپar x202

تعمیرات فتوکپی شارپar x202

خرید فتوکپی شارپ ar x202

نماینده شارپarx202

نمایندگی فتوکپی شارپar x202

نماینده فتوکپی شارپarx202

خدمات پس فروش فتوکپی شارپarx202

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپarx202

سرویس فتوکپی شارپarx202

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپarx202

شارژ کارتریج فتوکپی شارپarx202

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar6020

فروش فتوکپی شارپar6020

تعمیرات فتوکپی شارپar6020

خرید فتوکپی شارپ ar6020

نماینده شارپar6020

نمایندگی فتوکپی شارپar6020

نماینده فتوکپی شارپar6020

خدمات پس فروش فتوکپی شارپar6020

خدمات و تعمیرات فتوکپی شارپar6020

سرویس فتوکپی شارپar6020

فروش کارتربج تونر فتوکپی شارپar6020

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar6020

تعمیر فتوکپی شارپar7024dn

تعمیرفتوکپی شارپ فروش فتوکپی شارپ

کارتریج hp05a

کارتریج HP80a

کارتریجHP85a

کارتربجHP83a

خطاF2در فتوکپی شارپar2120j

خطاF2در فتوکپی شارپar2120j

خطاF2در فتوکپی شارپar2120j

خطایf2 شارپAR2020J

ارور f2درفتوکپی شارپ:

معمولا خطا f2و یا f2از یونیت تانک دستگاه

فتوکپی میباشد

برای برطرف  ارور f2

ابتدا باید ا  فتوکپی شارپar  2120j

مطمعن باشیم

که کارتریج فتوکپی شارپar2120j

سالم باشد البته دقت باید کنیم که از رویکارتریج تونرar021

نمیتوانیم مطمعن شویم که کارتریج درست میباشد

داخله کارتریج ar2120j  که اسمه کارتریج و مدلهar 2120j

میباشد داخله تونر کارتریج فتوکپی شارپ

همزن هایی میباشد

که این همزن ها شکسته میشود و نمیتواند تونر کارتریج

را به یونیت تانک و مخزن دولوپر بریزد

اگر تونر داخله دولوپر ریخته نشود

خطا و یا ارورf2میزند

                                                 توجه داشته باشیم اگر کارتریج

فتوکپی شارپar 2120j سالم باشد

این خطا f2میتواند از دولوپر دستگاه باشد

که با تعویض دولوپر مدله ar021 که مخصوص

دستگاه فتوکپی ar۲۱۲۰میباشد

دولوپر دستگاهar 2120 را تعویض کرده تا خطا و یا ارورf2

برطرف شود

دقت داشته باشید که موتور تونر دستگاه فتوکپی

شارپar 2120j سالم باشد

اگر موتور فتوکپی شارپ ar2120jدچار مشکل

شده باشد میتواند خطا و یا ارورF2بزند

البته تست موتور تونر فتوکپی شارپar 2120

خیلی اسان میباشد

برای تست موتور تونر شارپar 2120

ابتدا وارد کد میشویمکد 10را میدهیم

اگر بچرخد یعنی موتور تونر

فتوکپی شارپar2120 سالم میباشد

توجه

در بعضی از مواقع موتور تونر دستگاه فتوکپی شارپ

AR 2120J ان زمانی که چک میکنیم درست میباشد

و وقتی زیر بار میرود

موتور تونر  کپی شارپ ar2120j کار نمیکند

و تونر داخله دولوپر نمیریزد و سنسور

تانک کپی شارپar 2120 تونر را حس نمیکند و

خطا و یا ارور F2میزند

فروش فتوکپی شارپar 2120j

خرید فتوکپی شارپar 2120j

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar 2120j

تعمیر شارپar 2120j

تعمیرات فتوکپی شارپar 2120j

تونر شارژ فتوکپی شارپar 2120j

تعمیر کپی شارپar 2120j

کارتریج 05a

فروش کارتریج تونر

نماینده شارپ :

کارتریج 26a

فروش تونر

کارتریج تونرhp85a

فروش قطعات فتوکپی شارپ

کارتریج83a

خطاF2در فتوکپی شارپar2120j

خطاF2در فتوکپی شارپar2120j

فروش کارتریج تونر

نماینده شارپ :

فتوکپی شارپ

نماینده فتوکپی

فروش شارپar2120j

 

 

 

 

 

قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی شارپ

قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی شارپ

پارساسیستم  رسمی شارپ

بابستن قرار داد میتوانید کمک کنید دستگاههایتان

بیشتر از حد معمول عمر کند

بستن قرار داد کمک میکنید که قطعات و لوازم مصرفی

به خوبی مصرف شده و حتی باعث میشود عمر قطعات مصرفی

بیشتر هم شود

مثلا درام فتوکپی شارپ

اگر به صورت اتوماتیک دستگاه فتوکپی شارپ

تعمیر ویا سرویس شود شارژرهای دستگاه خوب سرویس شود

تونر کمتری روی درام میشینه و هم باعث میشود

که تونر کم مصرف شود وهم عمر درام بالاتر برود

چرا قرار داد میبندین

1برای سرعت بخشیدن به خدمات

2 قرار داد باعث میشود هزینه ها کاهش یابد

3با قرار داد بستن عمر دستگاه بیشتر میشود

4 دسترسی راحت به تکنسین و سرویس دهی سریع

منظور از کاهش هزینه ها به این صورت میباشد که

مشتری که برای خدمات قرار داد تعمیر و نگهداری

امضا میکند حدود 10درصد قطعات کمتر محاسبه میشود

و شرکتهایی که تحت قرار داد هستن در اولویت

هستن جهت خدمات رسانی

قرار داد بستن سرعت عمل رو هم افزایش میدهد

شرکتهایی که بیش از ۲۰ عدد دستگاه فتوکپی داشته باشن

سرویس و نگهداری این شرکتها اجرت و

ایاب ذهاب به صورت رایگان میباشد

تعمیر فتوکپی شارپ در تهران

تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی شارپ

خدمات دستگاه فتوکپی شارپ

سرویس فتوکپی شارپ

نماینده رسمی شارپ

خدمات دهی و فروش دستگاههای ماشینهای اداری

فروش فتوکپی شارپ

فروش فتوکپی شارپ استوک

قیمت ارزان کارتریج فتوکپی شارپ

هزینه فروش درام دولوپر فتوکپی شارپ

فروش کارتریج طرح و اورجینالفتوکپی شارپ

شارژ کارتریج

تعویض دراپ دولوپر فتوکپی شارپ

اموزش تعمیر فتوکپی شارپ

فروش مواد مصرفی فتوکپی شارپ

نگهداری و بستن قرار داد با شرکتها جهت تعمیرات و

سرویس دورهای فتوکپی شارپ

سرویس دورهای هر ماه بابت تعمیرات فتوکپی شارپ

نمایندگی برتر فتوکپی شارپ در ایران

فروش وتعمیر کارتریج فتوکپی شارپ

قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی شارپ

قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی شارپ

 

خطای CH چشمک زن در دستگاه فتوکپی شارپ

خطای CH چشمک زن در دستگاه فتوکپی شارپ

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ75000
دستگاه سرعت بالا95000
تعمیر پرینتر55000
تعمیر فکس55000
تعمیر کپی سرعت پایین75000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین55000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا55000
تعمیر کارتریج hp35000
خرید فتوکپی شارپ از5060400
فروش فتوکپی شارپ از8060000

 

 

 

خطای CH چشمک زن: کارتریج hp داخل دستگاه نیست

خطای CH ثابت: باز بودن درب بغل یا باز بودن درب جلوو فعال بودن در سنسور

کد خطای U2 04:  با کد ۱۶ ریست شود.و این ایراد میستواند از دولوپر ویا ای سی دستگاه باشد

کد خطایL4 31:این ایراد میتواند از فن فتوکپی شارپ باشد  فن تعویض شود احتمالا فن فیوزینگ  در دستگلاه تعمیرات فتوکپی شارپ کار نمیکنه

کد خطای L4 32: در این حالت فن فتوکپی شارپ  قفل شده است که باید اتصاللات فن کپی شارپ چک شود، فن تعویض شود.

کد خطای L4 01:  این ایراد میتواند از موتور اصلی باشد یک قسمتی از  قفل شده است.

چرخ دهنده ها و درام ویا یونیت تانک فتوکپی شارپ سفت میچرخد

کد خطای L3 00: اشکال در یونیت  اسکنر میباشد . در این ایراد باید سنسور اسکنر را با الکل بشوریم تا این ایراد بر طرف شود

کد خطای L1 00: ایراد در اسکنر – در این حالت باید سنسور اسکنر ودستگاه کپی شارپ سرویس و تعمیر پرینتر و یا تعویض شود

کدخطای  H3 00: دمای هیت رولر در قسمت فیوزینگ کپی شارپ بیش از حد شده است و این خطا را میزند

خطای CH چشمک زن در دستگاه خرید فتوکپی شارپ

کد خطای H3 01: دمای هیت  رولر در کپی شارپ  بیش از حد شده است

کد خطای H4 00: دمای هیت رولر کمتر از حدمجاز میباشد ویا ترموستات قطع شده ویا لامپ کپی شکسته است.

کد خطای H5 01: یک خطای فیوزینگی است که با ریست کد ۱۴ رفع می شود. علت ان این است که در کپی نمایندگی شارپ گیر کردن

کاغذ داخل فیوزینگ و یا لامپ فیوزینگ خاموش شده است

کد خطای L6 10:  ایراد از لیزر فتوکپی شارپ پولیانگ موتور در یونیت لیزر دستگاه قفل شده است.

کد خطای US 04: برنامه پروگرام EEP ROM در دستگاه قابل خواندن نیست

خطای CH چشمک زن در دستگاه تعمیرات فتوکپی شارپ

خطای CH چشمک زن در دستگاه تعمیر فتوکپی شارپ

خرید فتوکپی و کارتریج hp و تعمیر پرینتر را در نمایندگی شارپ  تجربه کنید

ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR6023N

ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR6023N

برای وارد کردن   کد دهی برای رفع خطا فتوکپی شارپ AR-5516 باید اول کلید # را فشار داد سپس کلید

INTERRUPT و سپس کلید C و باز هم کلید INTERRUPT ،

که این عمل رو سریع و بدون وقفه باید انجام شود

وقتی وارد کد میشویم پنل دستگاه کپی شارپ ar6023n خاموش میشود ۱

باید دقت کنیم کدهای فتوکپی شارپ در تمام دستگاهها به این طریق نمیباشد

مثلاً در شارپ فتوکپی شارپ ar 420u باید کد c+inteerupt+0+inteeruptرا وارد کنی تا پنل کپی شارپ خاموش شود

اگر دستگاه فتوکپی شارپ پیام CH بزند باید کارتریج کپی شارپ رات چک کنیم درز بعضی از موارد دستگاه کپی شارپ کارتریج ندارد

 رفع خطای F2 در دستگاه کپی شارپ مربوط به چه قسمتی میباشد

برای رفع این ایراد ویا ارور بر روی صفحه کلید # رافشار دهید سپس کلید INTERRUPT سپس دکمه C و سپس INTERRUPT را میزنیم سپس عدد

۱۴ را وارد می کنید سپس دکمه سبز رنگ یا استارت را میزنیم

وقتی دستگاه خطایو یا ارور  H 2 را در صفحه کپی شارپ نمایش میدهد با کد ۱۴ می توان آن ارور ویا خطا را از بین ببریم .

برای خاموش کردن چراغ ادمک ویا سرویس کار در دستگاه کپی شارپ AR6023N  کافی است

کد۲۰را با ثانویه ۱ به  روی دستگاه کپی شارپ وارد کنید. برای این کار اول کلید # را فشار میدهیم

سپس کلید INTERRUPT و سپس کلید C و باز هم کلید INTERRUPT با انجام سریع این کار شما موفق به وارد شدن

به قسمت کد دهی دستگاه خواهید شد حال شما با زدن کد ۴۲ چراغ درام یا دولوپر و با زدن

کد ۲۰ چراغ  ادمک و یا سرویس  کاررا می توانیم خاموش کنید.

خطای CH چشمک زن: کارتریج داخل دستگاه نیست

خطای CH ثابت: باز بودن درب بغل یا باز بودن درب جلو

ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR6023N

ریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR6023N

 

روش وارد شدن به کد دستگاه کپی شارپAR6020 sharp

روش وارد شدن به کد دستگاه کپی شارپAR6020 sharp

 

 

اگر دستگاه فتوکپی شارپ AR6020 sharp شما احتیاج به ریست کردن داشت

ابتدا باید ببنید ایراد دستگاه فتوکپی شما چی هستش

دستگاه فتوکپی شارپ AR6020 را نباید به هیچ عنوان ریست کنیم

چرا که با ریست کردن دستگاه فتوکپی احتمال زیاد پرینتر و برد اسکنر دستگاه

فتوکپی شارپ AR6020 sharp شما دچار اسیب میشود

و دیگر دستگاه فتوکپی شارپ  AR6020 sharp شما دیگر قادر

به پریینت و اسکنر نمیباشد

باید توجه داشته باشیم که فتوکپی شارپ AR6020 sharp را

به هیچ عنوان ریست نکنیم

اگرخواستین که ریست کلی کنید دستگاه را اول با تکنسین مشاوره کنید

طریقه رفتن به کد دستگاه فتوکپی شارپ  AR6020 shar

ابتدا دستگاه فتوکپی شارپ را روشن نموده

سپس به این ترتیب وارد کد فتوکپی شارپ میشویم

برای اینکه به دستگاه فتوکپی اسیب وارد نشود

باید دقت کنیم که الکی کدی را به دستگاه کپی شارپ ندهیم

طریقه وارد شدن به دستگاه کپی شارپ AR6020 sharp

ابتدا کلید مربعوسپس کلید اینتر اپت را زده وبعد از کلید اینتراپت

کلید ستاره و سپس حروف انگلیسیcنارنجی را میزنیم

و وارد کد دستگاه فتوکپی شارپ AR6020 شارپ میشویم

مثلا برای وارد شدن به کد سنسورها باید وارد کد ۳۰ بشویم

و برای ریست کردن کردن درام دستگاه کپی شارپ AR6020کد

۴۲با ثانویه ۱را میدهیم وبرای تست موتور تونر کد ۱۰ را اجرا میکنیم

و به همقن ترتیب کد های مختلف را در دستگاه فتوکپی

شارپ AR6020 sharp را انتخاب نموده و اجرا میکنیم

فقط باید توجه داشته باشیم که به هیچ عنوان اشتباهی کد به

دستگاه فتوکپی شارپ  AR6020 sharpندهیم

حتما برای تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

با نماینده شارپ و یا نماینده مادیران بابت تعمیرات کپی شارپ تماس بگیریم

تنظیمات لازم دستگاه فتوکپی شارپAR6020 را در صفحه های

بعد توضیح میدهیم

وطریقه کپی گرفتن و تعویض  و شارژ

تونر فتوکپی شارپ   AR6020 sharp  را برای شما به صورت فیلم نمایش میدهیم

روش وارد شدن به کد دستگاههای کپی شارپ AR5516

روش وارد شدن به کد دستگاههای کپی شارپ AR5516

اگر دستگاه فتوکپی شارپ AR5516 sharp شما احتیاج به ریست کردن داشت

ابتدا باید ببنید ایراد دستگاه فتوکپی شما چی هستش

دستگاه فتوکپی شارپ AR5516 sharpرا نباید به هیچ عنوان ریست کنیم

چرا که با ریست کردن دستگاه فتوکپی احتمال زیاد پرینتر و برد اسکنر دستگاه

فتوکپی شارپAR5516  sharpشما دچار اسیب میشود

و دیگر دستگاه فتوکپی شارپ AR5516 sharp شما دیگر قادر

به پریینت و اسکنر نمیباشد

باید توجه داشته باشیم که فتوکپی شارپ AR5516 sharp را

به هیچ عنوان ریست نکنیم

اگرخواستین که ریست کلی کنید دستگاه را اول با تکنسین مشاوره کنید

طریقه رفتن به کد دستگاه فتوکپی شارپ AR5516 sharp

ابتدا دستگاه فتوکپی شارپ را روشن نموده

سپس به این ترتیب وارد کد فتوکپی شارپ میشویم

برای اینکه به دستگاه فتوکپی اسیب وارد نشود

باید دقت کنیم که الکی کدی را به دستگاه کپی شارپ ندهیم

طریقه وارد شدن به دستگاه کپی شارپ AR5516 sharp

ابتدا کلید مربع#وسپس کلید اینتر اپت را زده وبعد از کلید اینتراپت

کلید ستاره و سپس حروف انگلیسیcنارنجی را میزنیم

و وارد کد دستگاه فتوکپی شارپ AR5516شارپ میشویم

مثلا برای وارد شدن به کد سنسورها باید وارد کد ۳۰ بشویم

و برای ریست کردن کردن درام دستگاه کپی شارپ AR-X-201کد

۴۲با ثانویه ۱را میدهیم وبرای تست موتور تونر کد ۱۰ را اجرا میکنیم

و به همقن ترتیب کد های مختلف را در دستگاه فتوکپی

شارپ AR5516 sharpرا انتخاب نموده و اجرا میکنیم

فقط باید توجه داشته باشیم که به هیچ عنوان اشتباهی کد به

دستگاه فتوکپی شارپ AR5516 sharpندهیم

حتما برای تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

با نماینده شارپ و یا نماینده مادیران بابت تعمیرات کپی شارپ تماس بگیریم

تنظیمات لازم دستگاه فتوکپی شارپ AR5516را در صفحه های

بعد توضیح میدهیم

وطریقه کپی گرفتن و تعویض و شارژ

تونر فتوکپی شارپ AR5516 sharp را برای شما به صورت فیلم نمایش میدهیم

طریقه وارد شدن به کد دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201وریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR-X-201

طریقه وارد شدن به کد دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201وریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR-X-201

 

لیست قیمت نمایندگی شارپ
تعمیرات فتوکپی شارپ75000
دستگاه سرعت بالا95000
تعمیر پرینتر55000
تعمیر فکس55000
تعمیر کپی سرعت پایین75000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت پایین55000
تعمیر فتوکپی شارپ سرعت بالا55000
تعمیر کارتریج hp35000
خرید فتوکپی شارپ از5060400
فروش فتوکپی شارپ از8060000

 

اگر دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201 sharp شما احتیاج به ریست کردن داشت

ابتدا باید ببنید ایراد دستگاه فتوکپی شما چی هستش

دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201 sharpرا نباید به هیچ عنوان ریست کنیم

چرا که با ریست کردن دستگاه فتوکپی احتمال زیاد پرینتر و برد اسکنر دستگاه

فتوکپی شارپ AR-X-201 sharpشما دچار اسیب میشود

و دیگر دستگاه فتوکپی شارپ  AR-X-201 sharp شما دیگر قادر

به پریینت و اسکنر نمیباشد

باید توجه داشته باشیم که فتوکپی شارپ AR-X-201 sharp را

به هیچ عنوان ریست نکنیم

اگرخواستین که ریست کلی کنید دستگاه را اول با تکنسین مشاوره کنید

طریقه رفتن به کد دستگاه فتوکپی شارپ  AR-X-201 sharp

ابتدا دستگاه فتوکپی شارپ را روشن نموده

سپس به این ترتیب وارد کد فتوکپی شارپ میشویم

برای اینکه به دستگاه فتوکپی اسیب وارد نشود

باید دقت کنیم که الکی کدی را به دستگاه کپی شارپ ندهیم

طریقه وارد شدن به دستگاه کپی شارپ AR-X-201 sharp

ابتدا کلید مربع#وسپس کلید اینتر اپت را زده وبعد از کلید اینتراپت

کلید ستاره و سپس حروف انگلیسیcنارنجی را میزنیم

و وارد کد دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201شارپ میشویم

مثلا برای وارد شدن به کد سنسورها باید وارد کد ۳۰ بشویم

و برای ریست کردن کردن درام دستگاه کپی شارپ AR-X-201کد

۴۲با ثانویه ۱را میدهیم وبرای تست موتور تونر کد ۱۰ را اجرا میکنیم

و به همقن ترتیب کد های مختلف را در دستگاه فتوکپی

شارپ AR-X-201 sharpرا انتخاب نموده و اجرا میکنیم

فقط باید توجه داشته باشیم که به هیچ عنوان اشتباهی کد به

دستگاه فتوکپی شارپ  AR-X-201 sharpندهیم

حتما برای تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

با نماینده شارپ و یا نماینده مادیران بابت تعمیرات کپی شارپ تماس بگیریم

تنظیمات لازم دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201را در صفحه های

بعد توضیح میدهیم

وطریقه کپی گرفتن و تعویض  و شارژ

تونر فتوکپی شارپ AR-X-201sharpرا برای شما به صورت فیلم نمایش میدهیم

طریقه وارد شدن به کد دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201وریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR-X-201

طریقه وارد شدن به کد دستگاه فتوکپی شارپ AR-X-201وریست کردن دستگاه فتوکپی شارپAR-X-201