اجرت تعمیر دستگاه فتوکپی

چرا باید شاستی دستگاه فتوکپی شارپ را باز کنیم ؟

اگر شاستی دستگاه کپی کج شده باشد

و یا گیر کاغذ زیادی در دستگاه اتفاق می افتد

و یا دلیل تعویض دیگر شاستی اصلی صدا میباشد

دلیل دیگر تعویض شاستی کپی شارپ که شاید

اصلی ترین هم باشه خوب بسته نشدن فیوزینگ روی

شاستی میباشد یعنی اینکه جای پیچ فیوزینگ شکسته

شده و نمیتوان فیوزینگ را با چرخ دنده رابط فیوزینگ

مچ کنیم به همین دلیل اگر نتوانیم شاستی

را تعمیر و جای پیچ را درست نکنیم حتما باید شاستی

تعویض شود

این نکته را بدانید که هیچ وقت شاستی را در سایت

مشتری تعویض نکنیم

یکی از مشکل ترین قطعات تعویضی دستگاه فتوکپی شارپ

شاستی اصلی خود دستگاه میباشد

که برای تعویض شاستی اصلی دستگاه فتوکپی شارپ

باید تمامی قطعات مین برد یونیت درام یونیت فیوزینگ

و یونیت psو یونیت لیزر و یونیت اسکن

و بعد از فینیشر تمامی لوازم را باز کرده دستگاه به صورته

کف میشود و با 4عدد پیچ شاستی اصلی دستگاه

باز شده و میتوانید شاستی را تعویض کنیم

اجرت سرویس فتوکپی شارپ

اجرت تعمیر کپی شارپ

اجرت تعمیر فتوکپی شارپ

هزینه سرویس فتوکپی شارپ

هزینه تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپ

هزینه تعویض دولوپر فتوکپی شارپ

قیمت تعمیرات فتوکپی شارپ

قیمت تعمیر کپی شارپ

قیمت تعویض درام و دولوپر و بلید فتوکپی شارپ

قیمت تعویض درام کپی شارپ

قیمت تعویض دولوپر کپی شارپ

هزینه تعویض لوازم فیوزینگ

هزینه تعمیرات لیزر فتوکپی شارپ

هزینه تعمیر مین برد دستگاه فتوکپی شارپ

فروش قطعات مصرفی فتوکپی شارپ

فروش قطعات استوک دستگاههای فتوکپی شارپ

تمامی اجرت های تعمیر انجام شده توسط

هزینه تعمیر های ولتاژ فتوکپی شارپ

هزینه تعمیر برد تغذیه فتوکپی شارپ

هزینه تعویض چرخ دنده درایو فتوکپی شارپ

هزینه تعویض چرخ دنده تانک فتوکپی شارپ

هزینه تعویض کلاجpsفتوکپی شارپ

هزینه تعویض چرخ دندهpsفتوکپی شارپ

هزینه تعویض ناخنک فتوکپی شارپ

هزینه تعویض هیترولر فتوکپی شارپ

هزینه تعویض پرس رولر کپی شارپ

اجرت تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

اجرت تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.