رفع گیر کاغذ فتوکپی شارپar7024dn

رفع گیر کاغذ فتوکپی شارپar7024dn

 

ابتدا از کاغذی که داخله دستگاه فتوکپی شارپar6023dn

میگذاریم باید مطمعن شویم

اگر جنس کاغذی که داخله دستگاه کپی شارپ

ar7024dn  میگذاریم از 80گرم پایینتر یا بالاتر باشد

یکی از دلایل گیر کاغذ در دستگاه

فتوکپی شارپ میباشد

حتما جنس کاغذ باید خوب و وزن کاغذی

که دردون کاست دستگاه فتوکپی شارپ

ar 7024 dn میگذاریم 80 گرم باشد

سعی کنیم از کاغذ پشت رو استفاده نکنیم

چون باعث میشود هم گیر کاغذ اتفاق بی افتد

و هم درام فتوکپی شارپar7024dn   دچار خط

افتادگی میشود که در طول زمان کیفیت کپی

شارپ افت پیدا میکند

دلیل دیگر گیر کاغذ در فتوکپی شارپar7024dn

ناخنک فیوزینگ کپی AR7024میباشد

اگر ناخنک دستگاه فتوکپی شارپar 7024dn

شکسته شده باشد کاغذ درون فیوزینگ گیر کرده و

به صورت باد بزنی در میاد کاغذ

برای برطرف کردن رفع گیر کاغذ در کپی شارپar7024dn

ناخنک فیوزینگ کپی شارپ را تعویض کرده

و گیر کاغذ در دستگاه کپی شارپ ar7024dn

برطرف میشود

تعمیر فتوکپی شارپ ar 7024dn

فروش فتوکپی شارپar 7024dn

قطعات فتوکپی شارپar7024dn

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar7024dn

نمایندگی فروش دستگاه فتوکپی شارپ

فروش کارتریج دستگاه فتوکپی شارپ

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپar7024dn

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپar7024dn

قیمت تعویض لوازم فیوزینگ ar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ در تهران

تعمیرات فتوکپی شارپar7024dn

فروش کپی شارپar7024dn

کپی شارپar7024dn

رفع کردن گیر کاغذ در دستگاه فتوکپی شارپar7024dn

تعمیر فتوکپی شارپ ar 5516

فروش فتوکپی شارپar 5516

قطعات فتوکپی شارپar5516

شارژ کارتریج فتوکپی شارپar5516

نمایندگی فروش دستگاه فتوکپی شارپ ar5516

فروش کارتریج  فتوکپی شارپar5516

قیمت شارژ کارتریج فتوکپی شارپar5516

هزینه تعویض درام فتوکپی شارپar5516

قیمت تعویض لوازم فیوزینگ ar5516

تعمیر فتوکپیشارپ در تهران ar5516

تعمیرات فتوکپی شارپar5516

فروش کپی شارپar5516

کپی شارپar5516

نمایندگی فتوکپی شارپ در تهران

خدمات پس از فروش فتوکپی شارپar5516

نماینده فروش کارتربج در غرب تهران

نماندگی رسمی کپی شارپ در تهران

خدمات پس از فروش

سرویس فتوکپی شارپ

رفع گیر کاغذ در فتوکپی شارپar۵۵۱۶

رفع گیر کاغذ فتوکپی شارپar7024dn

رفع گیر کاغذ فتوکپی شارپar7024dn

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.